SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 2019 TRONG NGÀNH THUỶ SẢN

Tác giả: 

ICAFIS, ILO, Ban cố vấn Thúc đẩy Trách nhiệm xã Hội Doanh nghiệp trong ngành Thuỷ sản Việt Nam

Năm xuất bản: 

04/22/2022
Sổ tay Hướng dẫn thực hành Luật lao động 2019 trong ngành thuỷ sản là một sản phẩm của Tổ chức ILO phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)- Hội nghề cá Việt Nam và các chuyên gia tư vấn đã dành thời gian và tâm huyết để biên soạn cuốn sổ tay này nhằm mang lại một tài liệu phù hợp với người sử dụng lao động và người lao động trong ngành thuỷ sản Việt Nam.
Để tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải file1

Tài liệu cùng loại