Ngày 22 tháng 5 năm 2024, nghề Nghêu tỉnh Bến Tre một lần nữa lại được thắp sáng lên cùng với chứng nhận MSC lần 3. Đây là vùng nghêu đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận MSC. Đó là sự nỗ lực dài hơi...
Các hành vi khai thác thủy sản không đúng quy định có tác động rất xấu đến môi trường. Từ ngày 20/5/2024 các hành vi khai thác thủy sản không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo các mức phạt mới