Ngay khi nắm bắt được thông tin chia sẻ, phản hồi và KÊU CỨU từ người nuôi tôm tại các tỉnh ĐBSCL, Trung tâm ICAFIS – Dự án GRAISEA 2, Kênh thông tin kết nối bán hàng thuỷ sản http://chotomca.vn đã...
Để góp phần chuẩn bị tốt công tác đánh giá Chứng nhận MSC/ASC cho nghề nuôi nghêu tại 03 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (vào các tháng 11/2021 và tháng 02/2022), Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và...