{ICAFIS_GRAISEA2} Training on "Management and operation of groups, sharing experiences for cooperatives on borrowing capital".

28320112061ecf40960f.jpg

Đối với các HTX nuôi tôm, nguồn vốn luôn là vấn đề ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất của bà con. Cạnh các nhóm có tiềm lực tốt về tài chính thì các HTX cũng gặp khó khăn khi không đủ vốn để sản xuất, nhất là khi Covid đại dịch và đang gây ảnh hưởng rất lớn, nhiều bà con gần như kiệt quệ sau dịch.

Ngoài ra, công việc ổn định lại nhóm để tiếp tục hoạt động sản xuất sau khi dịch cũng là một quan trọng hoạt động. Ổn định về tổ chức và lên kế hoạch sản xuất cho thời gian sắp xếp, để trả lời ứng dụng được yêu cầu sản phẩm cho những điểm cuối cùng của năm.

Nắm bắt được tình hình đó, Trung tâm ICAFIS đã lên kế hoạch để hỗ trợ bà con cải thiện một phần khó khăn sau khi dịch, một số trong đó là huấn luyện về cách tiếp cận vay vốn từ các nhà cung cấp nước thông qua việc xây dựng build plan to output.

Trọng tâm dự án Graisea 2, ngày 01/10/2021, Trung tâm ICAFIS đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khoá tập huấn “Quản lý và nhóm điều hành, kinh nghiệm hỗ trợ cho các học viên HTX về hoạt động vay vốn sản xuất ”.

Khoá huấn luyện có sự tham gia của gần 30 học viên là các thành viên của HTX trong dự án vùng, được diễn ra an toàn với các quy định về phòng chống dịch.

Đại diện của Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng đã hướng dẫn cho các nhóm về những quy định trong hồ sơ hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ nguồn vốn nhà nước mà điển hình là từ HTX Liên minh, các lưu ý quan trọng đối với hồ sơ duyệt duyệt. Đặc biệt, buổi học có kinh nghiệm chia sẻ (trực tuyến) từ HTX Toàn Thắng đại diện- đơn vị đã nhận được phần mềm hỗ trợ vốn từ Liên minh HTX.

Ngoài ra, xây dựng lại kế hoạch sản xuất cũng được các bộ quản lý của Chi cục Thuỷ sản Sóc Trăng thực hiện, đảm bảo không mất nguồn cung cấp sản phẩm và sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, yêu cầu của trường thị .

Sau 6 tháng tạm dừng hoạt động vì Covid dịch, Graisea 2 và ICAFIS đã bắt đầu trở lại dần dần. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần từng bước cùng bà con, hy vọng trong thời gian sắp tới từng lần từng hoạt động sẽ được thực hiện, đáp ứng nhu cầu thực hiện của người nuôi trong hoàn cảnh hiện tại .

ICAFIS

Share: 

Other News