ICAFIS - SUSV: HTX Cái Bát Nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT