GRAISEA: Hội thảo tham vấn chuyên gia xây dựng hướng dẫn thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản Việt Nam