Lễ ra mắt Hội ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi Sò lông xã Thuận Qúy, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Trong khuôn khổ các hoạt động của mô hình dự án “Đồng quản lý nguồn lợi Sò lông tại xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam” do tổ chức GEF SGP tài trợ và được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND, ngày 09/3/2016, cộng đồng ngư dân đã tổ chức Đại hội lần đầu và ra mắt Hội cộng đồng ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi Sò lông xã Thuận Quý.
Lễ ra mắt Hội ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi Sò lông xã Thuận Qúy, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Trước đó, ngày 01/2/2016, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cộng đồng ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi Sò lông xã Thuận Qúy. Đây là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện, tự trang trải về kinh phí với mục đích tập hợp, đoàn kết cộng đồng nhằm huy động và phát huy vai trò của người dân trong việc bảo vệ, tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát triển nguồn lợi Sò lông nói riêng và môi trường, hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản nói chung tại địa phương đang bị suy giảm. Qua đó, nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho ngư dân thành viên.

Tham dự Đại hội có Lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, Hội nghề cá tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh, các cơ quan liên quan tại địa phương và gần 50 đại biểu ngư dân tham dự. Đại hội ngư dân đã thông qua phương hướng, Nghị quyết, Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Hội. Đại hội đã bầu ra 10 thành viên Ban quản lý Hội, gồm Trưởng ban và hai Phó ban quản lý, Đội trưởng các Đội Tuần tra, Đội tuyên truyền-Sinh kế, Thư ký và thủ quỹ.

Được sự tư vấn, hỗ trợ của Hội nghề cá tỉnh và các ban, ngành liên quan, trong thời gian qua, cộng đồng ngư dân đã triển khai các hoạt động như vận động, tuyên truyền cộng đồng về Hội và các quy định Nhà nước liên quan, vận hành Qũy vay vốn xoay vòng, đánh dấu vùng biển và thả tái tạo được trên 100 tấn giống sò non, trong đó cộng đồng tự huy động đóng góp trên 50% kinh phí, còn lại do dự án tài trợ. Cộng đồng đã tự tổ chức các hoạt động hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội cộng đồng ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi Sò lông xã Thuận Qúy được hình thành và đi vào hoạt động ổn định sẽ là cơ sở để tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình sang các địa phương khác nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới theo chủ trương tại Quyết định số 188/QĐ-TTg, ngày 13/2/2012, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đế năm 2020 và Quyết định số 375/QĐ-TTg, ngày 01/03/2013, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản.

                                                                                                            Bảo Thành (Chi cục Thủy sản Bình Thuận)

Share: 

Tin tức khác