TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TÔM 2021

9d5293b75f12944ccd03.jpg

Trong kế hoạch tổng kết các kết quả của ngành Thuỷ sản trong năm 2021 và đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu 2022. Sáng ngày 10/12/2021, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Giải pháp phát triển nuôi tôm tháng cuối năm 2021 và năm 2022". Với sự tham dự của các cơ quan lãnh đạp UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan quản lý thuỷ sản các tỉnh/thành phố ven biển; Đại diện các Viện trường Đại học, Hội, Hiệp hội và Doanh nghiệp sản xuất Thuỷ sản. 

Trung tâm ICAFIS xin gửi link truy cập các tài liệu của Hội nghị này để bà con và Doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân quan tâm và tham khảo: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P182Olhd1bMh1tPTdVypOKYBL8Qx...

ICAFIS

 

Share: 

Tin tức khác