ICAFIS - GRAISEA: Truyền hình TTX - Hội thảo đối thoại chính CSR trong ngành thủy sản Việt Nam

Phóng sự được Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ thực hiện trong khuân khổ dự án "Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản Việt Nam", triển khai bởi Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), hỗ trợ bởi OXFAM.

Share: 

Tin tức khác