{ICAFIS_GRAISEA2} Hỗ trợ Nâng cao năng lực cho Doanh nghiệp về Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI)}

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội là điều không thể bỏ qua trên con đường hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam, bởi nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho xã hội, đặc biệt là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và hỗ trợ thực hiện tốt hơn pháp luật lao động tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững luôn gắn sự phát triển của mình với việc quan tâm đến cộng đồng, đến con người, và bảo vệ môi trường. Việc quan tâm này của doanh nghiệp ngày càng được xã hội đánh giái cao và ngược lại giúp doanh nghiệp có lợi thế hơn trong thị trường cạnh tranh, được nhiều khách hàng lựa chọn. Song nó cũng đặt ra cho chúng ta một thách thức lớn về những khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội tại công ty. Nhiều vấn đề bất cập xảy ra trong quá trình thực hiện các bộ tiêu chuẩn, các vướng mắc chưa được xử lý một cách hợp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, Bộ quy tắc ứng xử BSCI được FTA (hiệp hội kinh doanh hàng đầu của thương mại toàn cầu, thúc đẩy các giá trị thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng bền vững) công bố như là nền tảng cốt lõi mà các tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng phải đáp ứng và tuân thủ theo 10 yêu cầu lao động với cam kết từng bước thực hiện trong chuỗi cung ứng của họ. Bộ quy tắc ứng xử BSCI phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động  quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ dự án Graisea 2, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc  áp dụng và thực hiện kinh doanh có trách nhiệm và quy tắc ứng xử quản trị chuỗi giá trị bền vững và bao trùm. Đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ và lao động nữ trong công ty nhằm lãnh đạo và thay đổi thực hành của công ty theo hướng kinh doanh có trách nhiệm. Trung tâm ICAFIS đã tổ chức khoá tập huấn Nâng cao năng lực và hỗ trợ rà soát  Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI) cho công ty Cổ phần Tôm Miền Nam  (SVS), là một trong những đối tác doan nghiệp của ICAFIS trong dự án Graisea 2. Khoá học được tổ chức tại văn phòng của công ty Tôm miền Nam ngày 26.11, là nền tảng để công ty chuẩn bị cho buổi đánh giá chứng nhận trong tháng 12 tới đây để phục vụ cho việc xuất khẩu hàng tại các thị trường nước ngoài. 

Ngoài việc thực hành lý thuyết, tư vấn giảng dạy đã xuống trực tiếp tại nhà máy để cùng với các nhân viên trong mỗi bộ phận kiểm tra và hướng dẫn các khắc phục cần thiết cho nhà máy để chuẩn bị cho quá trình đánh giá thử và đánh giá trong tháng 12. 

2c08f6bd78b589ebd0a4.jpg  0a56ded684d875862cc9.jpg       07e0a282fb8c0ad2539d.jpg

1dc67c872589d4d78d98.jpg

Ngọc Trang- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác