ICAFIS- Dự án Phát triển bền vững toàn diện chuỗi giá trị ngao và tre ở Việt Nam

                    DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ NGAO VÀ TRE Ở VIỆT NAM

Đơn vị tài trợ: Uỷ ban Châu Âu

Đơn vị điều phối: Oxfam Việt Nam,

Đơn vị triển khai:

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững  (ICAFIS)  - phụ trách dự án chuỗi giá trị ngao

- Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) – phụ trách dự án chuỗi giá trị tre

Địa bàn triển khai:

- Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh – chuỗi giá trị ngao

- Nghệ An, Thanh Hóa  - chuỗi giá trị tre

Thời gian triển khai: 2018-2022

Mục tiêu dự án:

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện.

Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ người sản xuất quy mô nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ của chuỗi giá trị ngao cải thiện thu nhập từ hoạt động sản xuất bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp cận thị trường.

- Chuỗi giá trị ngao và tre ở 5 tỉnh được tổ chức tốt hơn, công bằng hơn và mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.

Các hoạt động triển khai:

Các hoạt động dự án được thiết kế để đạt các kết quả tương ứng:

1. 35 000 người sản xuất được nâng cao năng lực (trong ngành ngao và tre) để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (MSC, FSC hoặc FIP dựa trên MSC): các cuộc thảo luận bàn tròn, các buổi hội thảo, tổ chức tham quan, học tập có sự tham gia

2. 150 nhóm sản xuất quy mô nhỏ được tổ chức tốt hơn và  tăng cường năng lực để nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

3. 60 doanh nghiệp chế biến nhỏ và vừa (MSMEs), bao gồm 7 công ty đầu ngành, nâng cao giá trị gia tăng,cải thiện chính sách đầu tư và tìm nguồn cung ứng thông qua ứng dụng công nghệ và quản lý sáng tạo

4. Tăng cường tiếp cận thị trường của  người sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

5. Các  liên minh công tư (PPA) được thành lập ở cấp tỉnh hoạt động có hiệu quả, các chính sách quốc gia được hoàn chỉnh để thúc đẩy và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị bền vững và toàn diện.

 Thông tin thêm về dự án, vui lòng liên hệ: Cô Đinh Thị Thu -cán bộ dự án. 

Email: thu.dinh@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

Điện thoại: 0234.7245121

Share: 

Tin tức khác