Tập huấn "đào tạo về phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng kế hoạch sản xuất phân công lao động cho các chị em"

Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, đóng vai trò lớn trong việc xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy nhiên, trình độ quản lý và chuyên môn của chủ hộ còn rất hạn chế và chỉ dựa theo kinh nghiệm truyền lại từ đời trước. Vì vậy, nhận thức của chủ hộ về luật pháp, về kinh doanh, cũng như về định hướng kinh tế thị trường chưa cao và chưa thu hút phụ nữ tham gia nhiều. Đặc biệt các chị em ở các vùng nông thôn trong điều kiện thiếu thốn thông tin. 

Với mục tiêu là thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động của cộng động và làm thế nào để quản lý kinh tế hộ một cách hiệu quả. Trong khuôn khổ dự án "Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm- giai đoạn 2" được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm ICAFIS đã tổ chức khoá tập huấn đào tạo về phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng kế hoạch sản xuất phân công lao động cho các chị em tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu  ngày 01/6/2023. 

          z4514858211368_5bfff6366fe6b0527c8fb0c468134893.jpg          z4514863762377_8be23466dbdf16b2a2560de1efc00201.jpg                      z4514859436657_07faab0f7a5760f88ac84ef247772479.jpg          z4514858852923_775c0ac95dcb3aa30814b2ae634212f6_0.jpg

Khoá tập huấn có sự tham gia của 40 chị em đến từ các ấp, Hợp tác xã của xã với nhiều ngành nghề phụ khác nhau, các chị em tiếp cận với các công cụ liên quan đến quản lý tài chính trong hộ gia đình; phân công lao động, các công việc tạo ra thu nhập và nghỉ ngơi giữa các thành viên, từ đó giúp họ hiểu nhau hơn và chia sẻ các công việc với nhau: việc nhà và việc tạo ra thu nhập, đây cũng là động lực để các thành viên cùng cố gắng để phát triển thêm kinh tế cho mỗi gia đình. Với những cam kết về kế hoạch hành động cụ thể, hy vọng rằng, khoá tập huấn sẽ giúp cởi mở tinh thần của các chị em để chia sẻ nhiều hơn và tự tin hơn trong việc phát triển năng lực bản thân và phát triển HTX.

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác