NGHÊU VIỆT BỪNG SÁNG: Nghêu Bến Tre cấp chứng nhận MSC lần thứ 3

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, nghề Nghêu tỉnh Bến Tre một lần nữa lại được thắp sáng lên cùng với chứng nhận MSC lần 3. Đây là vùng nghêu đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận MSC. Đó là sự nỗ lực dài hơi của cộng đồng bà con nuôi nghêu, sự hỗ trợ các cấp đơn vị quản lý tại tỉnh Bến Tre và dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tại Việt Nam-SCBV qua 05 năm đồng hành.

 

z5464684721188_accb171c7e877dae02e4265c0c7ce386.jpg

Hình ảnh: Chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại tỉnh Bến Tre

 có giá trị từ ngày 23/5/2024 – 23/05/2029

Chứng nhận MSC là chứng nhận do Hội đồng Quản lý biển (Marine Stewardship Counil – MSC) cấp cho “một đơn vị nghề cá” khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chứng nhận MSC có giá trị như một “giấy thông hành”, đảm bảo phát triển thủy sản an toàn và là thương hiệu bảo hộ cho các sản phẩm thủy sản Việt Nam. Kể từ sau lần đầu tiên đạt chứng nhận vào  năm 2009, đến nay, Bến Tre đã duy trì lần thứ 3 , tự hào hơn đây cũng là ngành ngư nghiệp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt chứng nhận này.

    z5464657482271_cf8af9742f6f402a8e6b645cb71375b9_0.jpg             z5464657468157_a98f6c481b05729b0f2f87fec3f472ab_0.jpg

Hình ảnh: Đoàn chuyên gia tham gia đánh giá chứng nhận MSC cho vùng nghêu tại tỉnh Bến Tre

Là một trong ba tỉnh nằm trong địa bàn triển khai của dự án: “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu tại Việt Nam” – là dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm ICAFIS và VCCI. Hơn 5 năm đồng hành cùng tỉnh Bến Tre, Trung tâm ICAFIS đã nỗ lực cùng bà con nghề nghêu và cơ quan quản lý tại tỉnh Bến Tre thực hiện các biện pháp khắc phục, thực hiện hàng chục khóa tập huấn nâng cao năng lực cho bà con và các chương trình chuẩn bị cho tái đánh giá chứng nhận.

                  z5464657468503_0cdb350d5fc249cd8212a3b6e7fd82bb_0.jpg

Chúc mừng bà con nghề nghêu Bến Tre và nghề nghêu Việt Nam.

Chúc mừng dự án SCBV – Mặc dù, tại thời điểm đóng dự án thì các hoạt động hỗ trợ ở bước cuối cùng của quá trình đánh giá chứng nhận. Nhưng dự án đã đạt được mục tiêu của mình là Vùng Nghêu Bến Tre duy trì và được nhận chứng nhận MSC lần thứ 3.

Hy vọng, đây sẽ là bước đệm tiếp nối để thúc đẩy thêm cho nghề Nghêu Bến Tre ngày càng phát triển và phát triển bền vững theo đúng con đường của chứng nhận MSC.

Nguồn: ICAFIS.

Share: 

Tin tức khác