{ICAFIS_SCBV}Tập huấn online: “Phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật đạt chứng nhận MSC/ASC, tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, biện pháp đảm bảo đánh bắt chống IUU đối với các Hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang”

Dịch bệnh Covid- 19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam đã ảnh hưởng  đến các hoạt động sản xuất của bà con nuôi nghêu tại 3 tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre. Đồng thời cũng tác động đến một phần công việc của dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu tại Việt Nam -SCBV do Trung tâm ICAFIS đang thực hiện. Trong khi đó nhu cầu về việc cập nhật các kỹ thuật, yêu cầu để chuẩn bị cho quá trình đánh giá và tái đánh giá chứng nhận bền vững MSC/ASC của các HTX đang rất cấp bách. Khi mà tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban quản lý dự án đã lên kế hoạch phối hợp cùng chuyên gia tư vấn tổ chức các lớp tập huấn đào tạo online với nội dung: “Phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật đạt chứng nhận MSC/ASC, tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, biện pháp đảm bảo đánh bắt chống IUU đối với các Hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang”trong thời gian từ ngày 06-20/10/2021.

hinh_1_2.jpg

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho người sản xuất nghêu tại các Tổ hợp tác/ Hợp tác xã (THT/HTX) về những quy định của chứng nhận bền vững (chứng nhận MSC phiên bản 5.0, chứng nhận ASC). Đồng thời, nâng cao trách nhiệm sản xuất và kiến thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi, thực hiện các biện pháp đánh bắt chống IUU và cập nhật những quy định về luật thủy sản 2017. Bên cạnh đó, khóa tập huấn còn củng cố kiến thức cho nhóm nòng cốt/ nhóm thúc đẩy viên tại các tổ nhóm, hợp tác xã nghêu trên địa bàn dự án nhằm phục vụ cho chuẩn bị đánh giá cuối cùng đạt chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang vào tháng 11/2021, tái đánh giá chứng nhận MSC cho tỉnh Bến Tre vào tháng 2/2022 và chứng nhận ASC cho nghề nghêu tỉnh Trà Vinh.

hinh_3_1.png

Trong suốt quá trình tập huấn, bên cạnh việc trao đổi và làm các bài tập thực hành liên quan đến bài học, học viên và giảng viên cùng thảo luận về những điểm còn thiếu của THT/HTX đối chiếu trong quy định của chứng nhận MSC phiên bản 5.0 và cần kế hoạch khắc phục, hoàn thiện để chuẩn bị cho lần đánh giá cuối cùng tại tỉnh Tiền Giang và tái đánh giá của tỉnh Bến Tre. Khóa tập huấn cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía học viên và cũng nâng cao khả năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp ở thời đại 4.0 của người sản xuất nghêu trên địa bàn dự án.

 hinh_4.jpg

hinh_5.png

Đây là hoạt động tập huấn online đầu tiên được tổ chức tại các THT/HTX nghêu trên địa bàn dự án. Trong hoàn cảnh học tập gần như khác hoàn toàn với truyền thống nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của bà con nuôi nghêu dù còn thiếu thốn phương tiện,  chỉ với những thiết bị học tập rất đơn giản từ những điện thoại cá nhân nhỏ bằng bàn tay cho 2-3 người cùng ngồi học chung hay một chiếc máy tính xách tay cũng đủ cho 5-8 người cùng xem. Khóa tập huấn đã thu hút gần 100 người là thành viên chủ chốt/ nhóm thúc đẩy viên tại THT/HTX nghêu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác