{ICAFIS_GRAISEA } Tập huấn trong xây dưng kế hoạch và phương án kinh doanh có lồng ghép giới

Đối với các Hợp tác xã (HTX), việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và lập kế hoạch sản xuất luôn là vấn đề quan trọng cần được ưu tiên khi thành lập. Tuỳ thuộc vào năng lực và mục tiêu ban đầu, tiềm năng sẵn có chủ lực của các HTX khi mới thành lập để từ đó lên kế hoạch phù hợp. đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn và kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ ổn định. 

Tuy nhiên đối với các HTX mới thành lập, việc định hướng và xây dựng phương án kế hoạch là khá khó khăn. Bởi lẽ, họ chưa chủ động và chưa nắm bắt được nhu cầu của bản thân và tổ nhóm, họ cũng chưa được hướng dẫn cách làm và hiểu chi tiết. Trong phạm vi dự án Tăng cường Bình đẳng giới và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á - giai đoạn 2 (GRAISEA 2) được thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm ICAFIS đã tổ chức hoạt động Tập huấn xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh cho HTX mới được thành lập: HTX Tiến Phát, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong ngày 21/4/2021. 

img_0265.jpg

Ảnh 1: Nhóm nữ xây dựng phương án sản xuất cho các chị em phụ nữ HTX

Tham gia buổi học là gần 30 thành viên của HTX Tiến phát, bà con được hiểu về kế hoạch sản xuất, đánh giá tiềm lực của hộ gia đình để tự xây dựng một phương án sản xuất kinh doanh ngắn hạn cho gia đình mình. Đối với các thành viên trong ban giám đốc, họ được hướng dẫn để xây dựng phương án lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch sản xuất cho hợp tác xã. Lấy ý kiến của bà con, thống nhất phương án chung, và phân công bố trí công việc, thống nhất thời gian bắt đầu thực hiện và quản lý giám sát. 

               img_0194.jpg

Ảnh 2 : Các thành viên trong Ban giám đốc xây dựng chiến lược sản xuất cho HTX 

Thông qua khoá tập huấn, bà con đã hiểu và nhận thức rõ hơn về năng lực của chính hộ gia đình họ, của chính HTX, từ đó vận dụng những cơ hội có sẵn để phát triển kinh tế, xây dựng HTX phát triển hơn. Các thành viên trong HTX cũng cảm thấy tự tin hơn và hiểu hơn HTX mình đang tham gia đang vận hành như thế nào, thúc đẩy sự đóng góp và cùng phát triển HTX. 

Ngọc Trang- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác