{ICAFIS_GRAISEA 2} Lễ ký kết hợp tác giữa HTX Công nghệ cao Đông Hải và Công ty Cổ phần Tôm miền Nam

Trong khuôn khổ triển khai dự án Tăng cường Bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á do Trung tâm ICAFIS phối hợp cùng hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng thực hiện từ năm 2018-2023. Với mục tiêu đồng hành cùng các Hợp tác xã nuôi tôm kết nối với các doanh nghiệp trong việc thu mua đầu ra và hợp tác xây dựng các chứng nhận bền vững, đáp ứng nhu cầu của nhà mua hàng nước ngoài. Trung tâm ICAFIS đã kết nối công ty CP Tôm miền Nam và Hợp tác xã CNC Đông Hải, tổ chức lễ ký hợp hợp tác bao tiêu sản phẩm trong đó doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho HTX thu mua với giá cao hơn thị trường tại thời điểm mua hàng đồng thời hỗ trợ HTX thực hiện đánh giá chứng nhận ASC (100%). Đây là bước nổi bật cho hợp tác giữa hai bên, hy vọng trong tương lai, hợp tác này sẽ được duy trì và nhân rộng ra nhiều ở các HTX khác. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng ngành tôm Bạc Liêu nói riêng và tôm Việt Nam nói chung. 

1654508596048.jpg

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác