{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn cho hoạt động “Đánh giá hiện trạng và theo dõi loài thứ cấp trong khai thác nghêu MSC tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre” (Hoạt động 6.1.4.5)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tư vấn cho hoạt động “Đánh giá hiện trạng và theo dõi loài thứ cấp trong khai thác nghêu MSC tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre”

 (Hoạt động 6.1.4.5)

tor-_image_0.png

  1. Giới thiệu chung

Tiêu chuẩn đánh bắt thủy sản của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) xác định hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên là bền vững và được quản lý tốt. Quá trình chứng nhận MSC bao gồm đánh bắt thủy sản từ 'tàu cá đến đĩa ăn' và trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Các nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) về đánh bắt thủy sản bền vững đã được phát triển vào năm 1999 như là một phương pháp để thúc đẩy nghề đánh bắt thủy sản bền vững. Tiêu chuẩn MSC chỉ áp dụng cho ngành đánh bắt thủy sản tự nhiên - bất kể kích thước, chủng loại hoặc vị trí của chúng. Tiêu chuẩn của MSC trong việc xác định các trung tâm đánh bắt thủy sản bền vững về môi trường, được quản lý tốt xoay quanh 3 nguyên tắc chính: điều kiện của trữ lượng cá, tác động của nghề đánh bắt thủy sản lên hệ sinh thái xung quanh và tính hiệu quả và hoạt động của hệ thống quản lý đánh bắt thủy sản. Để đảm bảo rằng hoạt động khai thác là bền vững và hạn chế các tác động đến hệ sinh thác xung quanh thì các hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá cần được thực hiện hàng năm và có kế hoạch khắc phục. Theo đó loài thứ cấp (loài khai thác bên cạnh nghêu) tại vùng nghêu được yêu cầu chặt chẽ trong theo dõi, giám sát và xây dựng kế hoạch bảo vệ.

Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam - SCBV được sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai, hướng đến mục tiêu hỗ trợ ba tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh áp dụng và duy trì chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại tỉnh. Theo đó, trong kế hoạch năm 4 dự án tiến hành thực hiện gói hỗ trợ 3 tỉnh hoạt động: “Đánh giá hiện trạng và theo dõi loài thứ cấp tại vùng nghêu của tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre” và Ban quản lý dự án cần tuyển tư vấn cho hoạt động nói trên.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

+ Đánh giá giám sát về sản lượng khai thác loài thứ cấp so với tổng sản lượng nghêu thu hoạch của các tỉnh vùng dự án trong năm 2021-2022 (dựa trên mùa vụ sản xuất của địa phương và năm dự án).

+ Đưa ra báo cáo đánh giá độc lập dựa trên kết quả đánh giá, đề xuất phương án ghi chép, theo dõi và lập kế hoạch bảo bảo vệ và bảo tồn loài thứ cấp phù hợp với yêu của MSC trên địa bàn ba tỉnh.

  1. Phạm vi công việc

* Phạm vi nghiên cứu: vùng sản xuất, khai thác nghêu tại ba tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

* Công việc:

Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, báo cáo, văn bản chính sách liên quan đến hoạt động.

- Nghiên cứu các tài liệu, nghiên cứu đã được thực hiện trong thời gian vừa qua.

- Nghiên cứu các tài liệu, dữ liệu theo dõi, giám sát, quan trắc về ngư trường và môi trường, nguồn lợi nghêu tại ba tỉnh trong khoảng thời gian 3-5 năm gần đầy (số liệu của Tổng cục thuỷ sản, Trung tâm quan trắc và các tỉnh…)

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, thiết kế chương trình và phương pháp khảo sát, thu mẫu, đánh giá và theo dõi các loài thứ cấp phù hợp với mục tiêu của hoạt động.

- Thu mẫu, định lượng, phân tích và khảo sát và tham vấn thực địa theo phương pháp thống nhất với Ban quản lý dự án.

- Tổng hợp, xử lý số liệu.

- Báo cáo giám sát định kỳ

- Viết báo cáo đánh giá giám sát cuối cùng

  1. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi:

- Đề xuất phương pháp, chương trình và khảo sát thu mẫu sát với thực tế tại vùng nuôi nghêu tại 03 tỉnh dự án.

- Dữ liệu bao gồm chi tiết các bảng dữ liệu nghiên cứu, phân tích lượng mẫu và khảo sát.

- Báo cáo cuối cùng với các chi tiết ghi chú đáp ứng mục tiêu cụ thể đề ra.

- Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) bằng tiếng Việt trong các bản sao cứng và ở định dạng điện tử, ở dạng bảng cứng hoàng chỉnh các file định dạng đầy đủ với tất cả các số liệu, bảng biểu và bản đồ bao gồm trong nội dung văn bản.

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến trong 9 tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn dự kiến trong tháng 5/2021 và kết thúc vào tháng 2/2022. Các chuyên gia tư vấn có một lịch trình làm việc chi tiết với thời gian dự kiến sau:

  • Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5-10 ngày sau khi nộp hồ sơ tư vấn.
  • Bản dự thảo báo cáo giám sát định kỳ dự kiến vào cuối tháng 08 năm 2021.
  • Bản báo cáo đánh giá cuối cùng cho năm sản xuất dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2022.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM và các chuyên gia tư vấn khác vào cuối 02 năm 2022.

Địa bàn dự kiến triển khai nghiên cứu: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

  1. Yêu cầu đối với tư vấn:

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kiến thức chuyên môn/ bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, chuyên môn liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chuyên môn sâu về sản xuất nghêu…;

- Chuyên gia tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc liên quan (khảo sát, nghiên cứu, thu mẫu, phân tích dữ liệu…);

- Nhóm cán bộ hỗ trợ khảo sát, điều tra có ít nhầt 3 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc liên quan (khảo sát, nghiên cứu, thu mẫu, phân tích dữ liệu…);

- Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện các phương pháp nghiên cứu đánh giá, nhất là trong ngành công nghiệp sản xuất nghêu tại Việt Nam và có khả năng thực hiện và phối hợp triển khai nghiên cứu mô hình tại thực địa;

- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

  1. Thời hạn đối với tư vấn:

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm đề xuất tài chính và kỹ thuật bằng tiếng Anh, tiếng Việt được gửi qua email trước 17h, ngày 30 tháng 04 năm 2021 hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân   E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác