Họp tiến độ Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm môi trường các vùng biển Việt Nam (REVFIN)"

Trong khuôn khổ Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm môi trường các vùng biển Việt Nam (REVFIN)”, từ ngày 3/6/2024 đến ngày 6/6/2024, tại trường đại học Nha Trang đã tổ chức cuộc họp thảo luận tiến độ dự án giữa trường đại học Osfalia (Đức) và các đơn vị tham gia tại Việt Nam bao gồm :trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Kiên giang, trường Đại học Hạ Long, Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng; Chi cục Thủy sản Khánh Hòa; Công ty Siam Brothers; Công ty Trường Phát; Hội Thuỷ sản Việt Nam; Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam.

2_3.jpg

Dự án REVFIN do Trường ĐH Osfalia (Đức) phối hợp với Trường ĐH Nha Trang và các đối tác tại Việt Nam thực hiện. Dự án tập trung giải quyết vấn đề lưới thải ngư cụ ở các vùng biển của Việt Nam nhằm giảm lượng lưới đánh cá không được sử dụng đến, bị mất hoặc bị loại bỏ, nâng cao nhận thức để tránh tổn thất ngư cụ cho các doanh nghiệp, ngư dân và cơ quan quản lý nghề cá cũng như toàn xã hội Việt Nam nói chung. Dự án hướng đến giảm tác động môi trường và tạo ra thị trường cho nguyên liệu thô tái chế từ các nguồn này nhằm tạo ra chuỗi giá trị khép kín.

Phiên họp đánh giá tiến độ công việc của các đối tác tham gia dự án REVFIN và xây dựng nội dung thực hiện các công việc tiếp theo của dự án REVFIN. Các đối tác của dự án trình bày kết quả khảo sát thử nghiệm; trao đổi, thảo luận phiếu khảo sát, các vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện. Các đơn vị cũng bàn bạc và đưa ra các giải pháp thay thế phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi vùng miền. Tham quan các mô hình xử lý rác thải đang có tại địa phương để học hỏi kinh nghiệm.

7.jpg 5_1.jpg

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản bền vững (ICAFIS) là đại diện Hội Thuỷ sản Việt Nam cùng tham gia đóng góp ý kiến trong dự án này. Với kinh nghiệm từng tham gia các dự án về xử lý rác thải môi trường biển, ICAFIS tham gia thúc đẩy và đưa các sáng kiến về kỹ thuật, các thông tin mới để nâng cao hiệu quả của dự án.

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác