Con nghêu Bến Tre được chứng nhận MSC lần thứ 3

Việc duy trì và được tái công nhận MSC đối với nghề nghêu Bến Tre là sự nỗ lực và đồng thuận rất lớn của cộng đồng người dân 3 huyện ven biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú trong vấn đề khai thác, đồng quản lý nghề nghêu Bến Tre.

z5464589985660_3e35f2e99f1da52b1567e297175cabf1.jpg

Diện tích nghêu hiện có tại tỉnh là 2.854ha, trong đó, nghêu thương phẩm là 2.248ha, diện tích nghêu giống 580ha được xác lập bởi 7 hợp tác xã (HTX) khai thác nghêu. Cụ thể, HTX Thủy sản (TS) Rạng Đông, HTX TS Đồng Tâm (huyện Bình Đại); HTX TS An Thủy, HTX TS Tân Thủy, HTX TS Bảo Thuận (huyện Ba Tri); HTX TS Thạnh Lợi, HTX TS Bình Minh (huyện Thạnh Phú) và các tập đoàn nghêu với gần 20.000 xã viên, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, góp phần tăng thu nhập ổn định cho người dân ven biển. Tiềm năng về diện tích nghêu ở Bến Tre đạt 15.000ha, trong đó, diện tích có thể phát triển là 7.164ha.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng cho cộng đồng nghề nghêu tiếp tục duy trì và phát triển chứng nhận MSC con nghêu Bến Tre. Xây dựng chỉ dẫn địa lý; bảo tồn nguồn lợi nghêu giống bố mẹ, khai thác hợp lý và bảo vệ tốt nguồn nghêu giống tự nhiên hiện có. Hình thành và thúc đẩy liên kết ngang, liên kết dọc để phát triển thương hiệu MSC đối với con nghêu Bến Tre trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu nhằm đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc và bộ tiêu chí của MSC.Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tất cả các vùng nghêu tập trung đều được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực các HTX nghêu trên địa bàn tỉnh để đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất.

Nghề nghêu Bến Tre đã được cấp chứng nhận MSC là một lợi thế, do đó cần tiếp tục công tác quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm khai thác lợi thế đó để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt là tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong vấn đề phát triển bền vững đối với nghề quản lý và khai thác nghề nghêu của tỉnh trong tương lai.

Trước đó, con nghêu Bến Tre đã được Hội đồng Biển quốc tế về khai thác thủy sản bền vững cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn MSC lần thứ 1 vào năm 2009, lần thứ 2 vào năm 2016.

Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Share: 

Tin tức khác