{ICAFIS_SCBV} Tuyển tư vấn “Nghiên cứu kiểm kê về sự đổi mới trong quản lý/ công nghệ của nghề nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

“Nghiên cứu kiểm kê về sự đổi mới trong quản lý/ công nghệ của nghề nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh” 

(Hoạt động 5.2.6)

c83bcf4068bb8de5d4aa.jpg

 1. Giới thiệu chung

Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Trong những năm gần đây, nghề nghêu đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về diện tích, sản lượng nuôi cũng như mức độ thâm canh, tạo ra lượng sản phẩm lớn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Mặc dù, nghề nghêu mang lại nguồn thu lớn, góp phần cải thiện sinh kế cho công đồng cư dân nghèo và thúc đẩy kỹ thuật phát triển kinh tế cho các địa phương vùng ven biển, nghề nuôi nghêu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vài năm gần đây, nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới. 

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam”tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020) đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai. Dự án hướng tới mục tiêu là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện. 

Bên cạnh đó, một trong những kết quả hướng tới là nâng cao năng lực của những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững: Người sản xuất quy mô nhỏ có thể cải thiện phương thức sản xuất, tăng hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Từ đó họ có thể sản xuất với chất lương tốt hơn, bền vững hơn cho các thị trường ngách và đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh, áp dụng thành công các cải tiến khác. Vì vậy, Ban Quản lý dự án SCBV cần tuyển tư vấn “Nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ cho nghề nghêu tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”.

 1. Mục tiêu :

Mục tiêu chung của hoạt động nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình nuôi nghêu, thông qua đó, nâng cao thu thập và hiệu quả sản xuất của HTX/THT nuôi nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

 • Phân tích phương thức sản xuất, thu hoạch và sau thu hoạch hiện tại và so sánh với những phương thức khác có tiềm năng nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu để có chứng nhận MSC
 • Xây dựng giải pháp kỹ thuật về mô hình cụ thể và chi tiết cho riêng mỗi tỉnh.
 1. Phạm vi công việc 
 • Phạm vi nghiên cứu: HTX/ tổ nhóm nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.
 • Công việc:Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, các tài liệu liên quan đến đặc điểm vùng sản xuất nghêu tại các HTX/THT nuôi nghêu và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, thiết kế các giải pháp về kỹ thuật tiêu chuẩn có nội dung phù hợp với các HTX và tổ nhóm theo từng tỉnh tại vùng dự án3 tỉnh.
 • Tổ chức buổi tham vấn góp ý từ phía Ban quản lý dự OXFAM/ICAFIS về xây dựng các giải pháp kỹ thuật.
 • Viết báo cáo về nghiên cứu áp dụng các giải pháp mô hình kỹ thuật trong sản xuất nghêu cho tổ nhóm/HTX.
 1. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Thông tin và thống kê về tình hình quản lý và các công nghệ áp dụng trong sản xuất nghêu của HTX/THT.
 • Báo cáo về nghiên cứu áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất nghêu nhằm nâng cao thu thập và hiệu qủa cho HTX/THT nuôi nghêu tại 3 tỉnh dự án.
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong các bản sao cứng và ở định dạng điện tử, ở dạng bảng cứng hoàng chỉnh các file định dạng đầy đủ với tất cả các số liệu, bảng biểu và bản đồ bao gồm trong nội dung văn bản.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến 20/06 – 20/07/2019

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/07/2019

            Địa bàn thực hiện: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

 1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức chuyên môn/ bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, chuyên môn liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chuyên môn sâu về sản xuất các loài nhuyễn thể, nghêu.
 • Chuyên gia tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt đối với loài nhuyễn thể.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong đánh giá chứng nhận MSC trong sản xuất nghêu.
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá quản lý và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa. Có kinh nghiệm trong xây dựng các tài liệu hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn cho cộng đồng.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

- Có khả năng viết tiếng anh và tiếng việt thành thạo.

 1. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm đề xuất tài chính và kỹ thuật bằng tiếng việt hoặc tiếng anh, CV chuyên gia ứng tuyển và được gửi qua email hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ dưới đây trước 17h, ngày 15 tháng 06 năm 2019

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án

E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác