(ICAFIS - SCBV) Tuyển phiên dịch viên tham gia đánh giá chứng nhận MSC tại tỉnh Tiền Giang

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển phiên dịch viên tham gia đánh giá chứng nhận MSC tại tỉnh Tiền Giang

dang_tuyen_ngay_17_thang_8_nam_2022.jpg

 1. Giới thiệu chung

Trong khuôn khổ triển khai dự án: “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu tại Việt Nam” được tài trợ bời Liên minh châu Âu và thực hiện bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững. Một trong những kết quả quan trọng của dự án là người sản xuất quy mô nhỏ được nâng cao năng lực để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (MSC hoặc FIP dựa trên MSC)”.

Nghề nghêu tại tỉnh Tiền Giang đã thực hành và không ngừng nỗ lực hoàn thiện các biện pháp khắc phục đạt chứng nhận MSC từ năm 2016 đến nay. Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang và Đơn vị đánh giá chứng nhận là Công ty Bureau Veritas thực hiện đánh giá chứng nhận MSC lần cuối cùng.

Quá trình đánh giá chứng nhận cần tuyển người phiên dịch tiếng anh - tiếng việt - tiếng anh, cho thành viên tham gia đánh giá chứng nhận người Tây Ban Nha và người dân sản xuất nghêu tại tỉnh Tiền Giang. Vì vậy, Trung tâm ICAFIS cẩn tuyển người phiên dịch thực hiện hoạt động này.

 1. Mục tiêu:

-  Phiên dịch cho thành viên trong nhóm đánh giá chứng nhận MSC trong quá trình tham gia đánh giá, phỏng vấn và thu thập các tài liệu đánh giá.

- Phiên dịch cho cơ quan quản lý, người dân sản xuất nghêu trong quá trình tham gia trả lời phỏng vấn đánh giá.

 1. Thời gian và địa điểm thực hiện
 • Địa điểm làm việc : huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
 • Thời gian: Ngày 29/08 - 06/09/2022
 1. Nội dung công việc

Người phiên dịch sẽ thực hiện một số công việc chính như sau:

- Tham gia phiên dịch từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại trong suốt qúa trình đánh giá chứng nhận tại tỉnh Tiền Giang (29/08 - 06/09/2022)

- Tham gia phiên dịch cho thành viên của nhóm đánh giá chứng nhận trong quá trình thu thập dữ liệu, phỏng vấn, đánh giá tại tỉnh Tiền Giang

- Tham gia phiên dịch cho người tham gia phỏng vấn đánh giá, người sản xuất nghêu tham gia đánh giá chứng nhận.

 1. Yêu cầu đối với người phiên dịch

Phiên dịch viên cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Sử dụng tiếng anh thành thạo và có kinh nghiệm tham gia dịch tại các hội thảo, hội nghị, thực địa.
 • Có hiểu biết kiến thức và từng tham gia phiên dịch về lĩnh vực thuỷ sản và chứng nhận MSC.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu long.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ

Vui lòng gửi CV và đề xuất tài chính thực hiện trước 17h, ngày 24 tháng 08 năm 2022 và gửi qua địa chỉ: Cô Đinh Thị Thu, E-mail: thu.dinh@icafis.vn.

hoặc qua bưu điện:

Địa chỉ: Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững, Tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người nhận: Cô Đinh Thị Thu, điện thoại: 038 2006 198

Share: 

Tin tức khác