THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Đánh giá chứng nhận ASC vùng nghêu tỉnh Trà Vinh (Lần 2)

     THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(V/v: Lựa chọn đơn vị Đánh giá chứng nhận ASC vùng nghêu tỉnh Trà Vinh) 

 

 

 

 

 

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS), Ban Quản lý dự án Phát triển bền vững và Toàn diện chuỗi giá trị Nghêu/ Tre tại Việt Nam – Hợp phần chuỗi giá trị Nghêu (SCBV) tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị Đánh giá chứng nhận ASC vùng nghêu tại tỉnh Trà Vinh với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm thực hiện: (4 Hợp tác xã nghêu tại tỉnh Trà Vinh)

- Hợp tác xã Tiến Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Đồng Tiến, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Thành Công, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

(Thông tin chi tiết được đính kèm)

2. Hình thức chào giá: Xét bảng ngân sách dự kiến

3. Yêu cầu đối với đơn vị đánh giá

- Đơn vị có chức năng và đủ năng lực đánh giá chứng nhận ASC cho nghề nghêu tại Việt Nam.

Đơn vị trúng thầu được tham gia Đánh giá chứng nhận ASC vùng nghêu tại tỉnh Trà Vinh như đã nêu trên.

Trung tâm ICAFIS và Ban quản lý dự án SCBV trân trọng kính mời các đơn vị có đủ điều kiện về chức năng và năng lực tham gia gói công việc này.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá:

- Thời gian: Từ ngày 19/09/2022 giờ đến 17giờ30 ngày 30/9/2022.

+ Báo giá được nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm ICAFIS, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc qua địa chỉ email: lap.dinhxuan@icafis.vn (Ông Đinh Xuân Lập, số điện thoại: 0985024307); hoặc thu.dinh@icafis.vn (Bà Đinh Thị Thu, điện thoại: 0382006198).

Lưu ý: Hồ sơ báo giá bao gồm:

+ Báo giá tài chính

+ Thông tin đơn vị đánh giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Trân trọng kính chào.                        

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Lựu

 

II. THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ASC NGHỀ NGHÊU

 TẠI TỈNH TRÀ VINH

  1. Địa điểm Hợp tác xã

- Hợp tác xã Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Đồng Tiến, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Hợp tác xã Thành Công, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

2. Thông tin địa điểm

2.1. Bản đồ nuôi nghêu tại tỉnh Trà Vinh

Hình. Vị trí các bãi nghêu tại tỉnh Trà Vinh

2.2. Hiện trạng về diện tích nghêu tại tỉnh Trà Vinh

Bảng. Hiện trạng diện tích nghêu tại tỉnh Trà Vinh

Huyện

Hợp tác xã

 

Diện tích được giao quản lý (ha)

Diện tích có nghêu (ha)

Năng suất nghêu

(tấn/ha)

Cầu Ngang

Mỹ Long Nam

Thành Công

195

60

4,33

Đông Tiến

146,5

50

3,7

Châu Thành

Long Hòa

Tiến Thành

200

100

8,75

Long Thành

40,34

40,34

1,02

Tổng

1.341,5

460

 

 

 

Share: 

Tin tức khác