Tài Liệu

 • Cho vay theo chuỗi giá trị, chiến lược cho vay phát triển nông nghiệp hiệu quả
  Tác giả: Phạm Xuân Hòe, Nguyễn Thị Minh Hằng - Viện chiến lược, Ngân hàng nhà nước Việt Nam
  Ngày xuất bản : 07/26/2018
  Mô tả ngắn :
  LINK TẢI TÀI LIỆU: https://www.slideshare.net/LapDinh1/cho-vay-theo-chui-gi-tr-chin-lc-cho-vay-pht-trin-nng-nghip-hiu-qu Cho vay theo chuỗi giá trị (value chain finance) là một trong các chiến lược cho vay nông nghiệp rất phổ biến và mang lại hiệu quả trên thế giới hiện nay. Cho vay theo chuỗi giá trị được định nghĩa là các dòng vốn đầu tư vào các liên kết khác nhau trong một chuỗi giá trị. Nói cách khác, đó là bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ, sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ để tạo vốn cho một chuỗi giá trị nhằm giải quyết những nhu cầu và khó khăn của những người tham gia trong chuỗi đó, có thể là một nhu cầu về tài chính, nhu cầu để bảo đảm an toàn cho việc bán hàng, mua sắm sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và/hoặc nâng cao hiệu quả trong chuỗi. Cho vay theo chuỗi giá trị là một cách tiếp cận toàn diện trong đó không chỉ ở người đi vay trực tiếp mà còn là quá trình phân tích và dự báo về từng thời kỳ cụ thể để lựa chọn cho vay theo các công đoạn, các khâu trong chuỗi giá trị. Ở đây, các mối liên kết trong chuỗi cũng có thể cho phép đầu tư theo dòng vốn lên hoặc xuống trong chuỗi. Nhằm hỗ trợ cho việc sản xuất tôm bền vững ở ĐBSCL, dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất Tôm Bền vững - Công bằng tại Việt Nam (SusV)” được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu (EU) qua chương trình Chuyển dịch Châu Á (SWITCH Asia programme) đã ra đời và được triển khai trong 04 năm (2016-2019) trên địa bàn 03 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Dự án có mục tiêu tổng quát là đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc cải thiện các tác động xã hội và môi trường của sản xuất và chế biến tôm. Dự án cũng hướng tới cải thiện việc tiếp cận với các nguồn tài chính, hiệu quả sản xuất, trao quyền cho người nuôi tôm quy mô nhỏ, vận động hành lang cho việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững trong chính sách cho vay theo chuỗi giá trị của Chính phủ. Dự án hướng tới một cách tiếp cận đa bên (bao gồm khối nhà nước, tư nhân, phi chính phủ và các tổ chức dân sự) cho việc phát triển chuỗi giá trị tôm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững, cải thiện hiệu quả sản xuất cũng như nâng cao sự tiếp cận với các nguồn tài chính. Mọi thông tin liên hệ: Đinh Xuân Lập - Phó giám đốc ICAFIS Email: xuanlap45hh1@gmail.com hoặc lap.dinhxuan@icafis.vn
 • Chứng nhận tổ chức Thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình năm 2015 - 2016
  Tác giả: ICAFIS
  Ngày xuất bản : 11/28/2015
  Mô tả ngắn :
  Chứng nhận đạt được dựa trên quá trình đánh giá của chuyên gia tư vấn chương trình CSOTAI được tài trợ bởi IRISH AID