{ICAFIS_SCBV} Tuyển tư vấn hoạt động Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX/THT, thúc đẩy/ nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi nghêu”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX/THT, qua đó thúc đẩy/

nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi nghêu”

(Hoạt động 6.2.2)

1.    Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Song song, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020). Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời  thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường - chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC. Điều này đỏi hỏi dự án cần đạt được kết quả sau:

Kết quả 2: Xây dựng năng lực quản lý, quản trị và lãnh đạo cho các HTX tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

Nhằm hướng tới mục tiêu trên, Ban quản lý dư án “SCBV” cần tuyển tư vấn cho hoạt động Tập huấn “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX/THT, qua đó thúc đẩy nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi nghêu”.

2.    Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu là tập huấn nâng cao năng lực quản lý, quản trị, năng lực lãnh đạo cho các tổ nhóm, năng lực về lập kế hoạch kinh doanh và hoạt động của HTX/THT theo tiêu chí của MSC, qua đó thúc đẩy và nâng cao vai trò của phụ nữ.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

-       Nâng cao năng lực về quản lý, năng lực điều phối, lãnh đạo cho HTX/THT người sản xuất quy mô nhỏ trong vùng của dự án theo tiêu chí của MSC.

-       Nâng cao năng lực về lập kế hoạch kinh doanh, phương pháp đàm phám trong kinh doanh.

-       Nâng cao vai trò của phụ nữ tại các HTX/THT được tham gia cùng xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh tại tổ nhóm.

3.    Phạm vi công việc

  • Phạm vi nghiên cứu: 25 HTX, tổ nhóm nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.
  • Công việc:

Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

-       Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan đến hoạt động.

-       Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

-       Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với các HTX và tổ nhóm tại 3 tỉnh.

-       Tập huấn các kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch, đồng thời có lồng ghép thúc đẩy vai trò tham gia của phụ nữ tại các tổ nhóm, HTX nuôi nghêu trên địa bàn dự án: 01 khóa tập huấn/ tỉnh.

-       Viết báo cáo và tài liệu hướng dẫn về lập kế hoạch trong sản xuất nghêu cho THT/HTX.

4.    Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi:

-       Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên, tổ nhóm/HTX tham gia tập huấn đều có thể nắm được phương pháp lập kế hoạch trong sản xuất và kinh doanh. Đồng thời người phụ nữ tại các THT/HTX được tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch và phát triển sản xuất kinh doanh.

-       Báo cáo chi tiết về hoạt động.

-       Tài liệu và sổ tay hướng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

-       Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

5.    Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến 24-26/01/2019

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 25/02/2019.

 Địa bàn thực hiện: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

6.    Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

-       Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/hải sản….

-       Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.

-       Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.

-       Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.

-       Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.

-       Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.

-       Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả

-       Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

7.    Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn được gửi qua email trước 17h, ngày 21 tháng 01 năm 2019 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án

E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn hoặc 

info@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác