{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn “Phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để đạt chứng nhận đối với các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ tại Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn “Phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để đạt chứng nhận đối với các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ tại Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre

(Hoạt động 6.1.4.1)

tuyen_tu_van_6.1.4.1_phat_trien_nang_luc_ho_tro_ky_thuat_de_dat_chung_nhan_msc.jpg

1. Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại  03 tỉnh Bến Tre, TIền Giang, Trà Vinh (2018 - 2022). Dự án  được thiết kế nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời  thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

Dự án mong muốn đạt được kết quả sau:

Kết quả 1: Người sản xuất quy mô nhỏ được nâng cao năng lực để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (MSC hoặc FIP dựa trên MSC)”.  

Nhằm đạt được những kết quả và mục tiêu đã đề ra, trung tâm ICAFIS phối hợp cùng Oxfam tại Việt Nam và Sở NN&PTNT các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh thống nhất thực hiện, triển khai các hoạt động về phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để tuân thủ chứng nhận MSC đối với các tổ nhóm, HTX nuôi nghêu trên toàn địa bàn dự án tại Tiền Giang.

Trung tâm ICAFIS tuyển tư vấn/ chuyên gia để thực hiện công việc nói trên.

2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của Hoạt động là phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện năng lực sản xuất để đạt chứng nhận MSC của  người sản xuất quy mô nhỏ, các tổ nhóm, hợp tác xã trong ngành nghêu tại tỉnh Tiền Giang

Mục tiêu cụ thể:

- Người sản xuất quy mô nhỏ, các tổ nhóm, hợp tác xã vùng dự án được tập huấn và thực hành các nội dung chứng nhận MSC.

- Triển khai các hoạt động nâng cao trách nhiệm sản xuất trong cộng đồng về nội dung: tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo kế hoạch hàng năm, biện pháp đảm bảo thực hiện đánh bắt chống IUU (Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định về chống đánh bắt hải sản IUU) và Cập nhật quy định luật thủy sản 2017 kết hợp cấp mã số nuôi tại vùng nghêu.

- Có nhóm thúc đẩy viên tại các tổ nhóm, hợp tác xã nắm được các nội dung chứng nhận MSC và tổ chức tập huấn cho tổ nhóm, cộng đồng của mình bằng phương pháp học qua thực hành, giúp những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật và tuân thủ chứng nhận.

3. Phạm vi công việc

* Phạm vi nghiên cứu: 16 Tổ nhóm/ Hợp tác xã nuôi nghêu trong cộng đồng nghêu tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh

* Công việc:

Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan.

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với các HTX và tổ nhóm tại 3 tỉnh về nội dung: Tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Cập nhật về Luật thủy sản 2017 kết hợp cấp mã số nuôi tại vùng nghêu và Biện pháp bảo đảm thực hiện IUU trong vùng nghêu.

- Tập huấn giảng viên cho các nhóm thúc đẩy viên từ các nhóm nông dân: 01 khoá tập huấn giảng viên cho mỗi tỉnh (mỗi khóa tập huấn kéo dài 2 ngày).

- Tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ nhóm, HTX nghêu trên địa bàn dự án: 01 khoá tập huấn (mỗi khóa tập huấn kéo dài 2 ngày).

- Viết báo cáo và hoàn thiện tài liệu tập huấn.

4. Kết quả mong đợi

Các kết quả đầu ra mong đợi:

- Đề xuất kỹ thuật, chương trình và nội dung tập huấn, hỗ trợ tập huấn phù hợp với nhu cầu từng tổ nhóm tại 3 tỉnh vùng dự án.

- 100% nhóm thúc đẩy viên đến từ các tổ nhóm được đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nắm được các nội dung về các tiêu chuẩn chứng nhận và có khả năng tập huấn lại trong cộng đồng, tổ nhóm thành viên.

- 16 tổ nhóm/ HTX nghêu tham gia khóa tập huấn hiểu và nắm được kiến thức về Tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Cập nhật về Luật thủy sản 2017 kết hợp cấp mã số nuôi tại vùng nghêu và Biện pháp bảo đảm thực hiện IUU trong vùng nghêu.

- Báo cáo chi tiết về hoạt động.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS)  ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

5. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến trong 2 tháng (tháng 07/2020 - 08/2020), kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn dự kiến trong tháng 6 năm 2020 và thời gian để tuyển tư vấn trong thời gian là 15 ngày.

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5-10 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 15/09/2020.

Địa bàn thực hiện: tỉnh Tiền Giang, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kiến thức chuyên môn/ Bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, chuyên môn liên quan đến nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, đặc biệt là chuyên môn sâu về sản xuất nghêu,..

- Có hiểu biết và kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, Luật thủy sản, chính sách về IUU (Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định về chống đánh bắt hải sản IUU) và Liên kết chuỗi giá trị.

- Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.

- Có hiểu biết sâu về hệ thống chứng nhận MSC.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.

- Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế;

- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

7. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm: lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật và tài chính, được gửi qua email trước 17h, ngày 17 tháng 06 năm 2020 hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Đinh Thị Thu   E-mail: thu.dinh@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác