{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn “Đánh giá đạt chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang” (gia hạn lần hai)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn “Đánh giá đạt chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang”

 1. Giới thiệu chung

Tiền Giang là tỉnh ven biển thuộc Đồng Bằng sông Cửu Long, có bờ biển dài hơn 32 km với 3 cửa sông chính chảy ra biển Đông là Cửa Soài Rạp, Cửa Tiểu và Cửa Đại, có nhiều phù sa, chất mùn bồi lắng tạo nên một dãy biển thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loài thủy hải sản như các loài tôm cá nước lợ, các loài nhuyễn thể, trong đó loài thủy sản chiếm tỷ lệ cao là loài nghêu trắng. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi như vậy nên hoạt động sản xuất, ương nghêu cũng như nghêu thương phẩm ở khu vực này phát triển khá nhiều. Những năm gần đây, con nghêu đã trở thành đặc sản vùng biển được kiểm soát thu hoạch chặt chẽ, giá trị dinh dưỡng cao và là mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu hàng năm hàng chục triệu đô la Mỹ (USD), riêng Tiền Giang năm 2008 đạt gần 10 triệu USD. Với tổng diện tích nghêu tại huyện Gò Công Đông là 2.150 ha và sản lượng năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 lần lượt đạt:15.000, 19.200, 19.100, 19.600, 19.500 tấn.

Hiện nay đóng góp tích cực vào tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang, thu nhập từ con nghêu đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng cao lợi ích cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản ven biển, con nghêu mang lại lợi ích khá cao về dinh dưỡng và về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu cũng như thương hiệu nghêu Tiền Giang, nhiều năm qua các cấp chính quyền, ban ngành địa phương đã có những bước đầu xây dựng thương hiệu gắn với những tiêu chuẩn trong nước cũng như tiêu chuẩn quốc tế như: VietGap, GlobalGap hay tiêu chuẩn MSC nghề cá quốc tế. Bắt đầu từ năm 2016, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xây dựng những bước chuẩn bị đầu tiên cho việc đánh giá tiền chứng nhận MSC cho nghề nghêu, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng đã kết hợp với cộng đồng nuôi nghêu địa phương liên tục hoàn thiện và khắc phục theo những tiêu chí trong nguyên tắc của MSC nhằm chuẩn bị kỹ càng cho việc đánh giá chứng nhận MSC.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mời các cơ quan cấp giấy chứng nhận MSC tiến hành đánh giá và cấp giấy chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại tỉnh Tiền Giang.

 1. Mục tiêu:

- Đánh giá nhằm sự phù hợp của nghề quản lý, khai thác nghêu của Tiền Giang với tiêu chuẩn MSC (đánh giá lần đầu).

 1. Phạm vi công việc
 • Phạm vi: Nghề sản xuất nghêu tỉnh Tiền Giang
 • Công việc: Đối với lần đánh giá toàn diện nghề nghêu tỉnh Tiền Giang theo MSC, các hoạt động của cơ quan cấp giấy chứng nhận MSC bao gồm những việc sau, nhưng không chỉ giới hạn ở:
 • Chuẩn bị một kế hoạch thực hiện cụ thể và chi tiết bao gồm cả kế hoạch đánh giá thực địa.
 • Chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho quá trình đánh giá.
 • Làm các thủ tục đăng ký với MSC về kế hoạch đánh giá.
 • Thực hiện đánh giá chứng nhận MSC thông qua hồ sơ thu thập và tại thực địa.
 • Xây dựng báo cáo đánh giá.
 • Lấy góp ý của các bên liên quan cho báo cáo.
 • Hoàn thiện báo các đánh giá dựa trên góp ý của các bên liên quan.
 • Ban hành chứng nhận (khi nghề cá đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của chứng nhận).
 1. Kết quả mong đợi
 • Báo cáo đánh giá chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang
 • Các chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang (khi nghề nghêu đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chứng nhận).
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở định dạng điện tử và ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Việc đánh giá sẽ bắt đầu triển khai ngay sau khi hợp đồng được hai bên ký kết, dự kiến vào tháng 2-3/2020.

 1. Yêu cầu đối với đơn vị đánh giá

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Cung cấp hồ sơ năng lực về đánh giá MSC của đơn vị.
 • Báo giá dịch vụ của gói đánh giá.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ.

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Gia hạn nộp hồ sơ lần 2: trước 17h ngày 29 tháng 1 năm 2020 qua địa chỉ:

Bà: Đinh Thị Thu

E-mail: thu.dinh@icafis.vn, điện thoại: 038.200.6198

Share: 

Tin tức khác