(ICAFIS - SCBV) Tuyển tư vấn cho hoạt động tập huấn: “Nâng cao kiến thức thực hành và hoàn thiện kỹ thuật để tuân thủ chứng nhận bền vững (ASC) trong sản xuất nghêu tại tỉnh Trà Vinh”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn: “Nâng cao kiến thức thực hành và hoàn thiện kỹ thuật để tuân thủ chứng nhận bền vững (ASC) trong sản xuất nghêu tại tỉnh Trà Vinh”

 ( 6.1.4.7)

backdrop_tuyen_tu_van_6.1.4.7_page-0001.jpg

1.  Giới thiệu chung

Theo Tổng cục thủy sản, ngành hàng nhuyễn thể đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển ngành thủy sản, trong thời gian qua với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như: ngao, hàu, sò điệp, ốc hương, ốc nhảy, sò huyến, tu hài,… Trong những năm gần đây, nghề nuôi nhuyễn thể ở nước ta phát triển mạnh chủ yếu với 2 đối tượng nuôi chính gồm ngao (nghêu) và hàu Thái Bình Dương, tập trung ở cac tỉnh ven biển. Năm 2021, xuất khẩu nhuyễn thể đạt 141,6 triệu USD, tăng 35% so với năm 2020, trong đó, nghêu (ngao) là sản phẩm chủ lực, chiếm 73% gần với 103 triệu USD, tăng 52% so với năm 2020, đặc biệt, xuất khẩu nhuyễn thể sang thị trường EU tăng mạnh 37% đạt 87 triệu USD và riêng xuất khẩu nghêu tăng 42% với giá trị 78 triệu USD.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, hoạt động nuôi nghêu còn mang tính tự phát, diện tích vùng triều được khai thác tối đa, dẫn đến nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái vùng triều. Vì vậy để nghề nuôi nghêu tồn tại lâu dài cần phải có sự quan tâm, ý thức của cả cộng đồng trong quản lý, khai thác và nuôi nghêu, vai trò của các thành viên ban quản trị hợp tác xã, thành phần quản lý chủ chốt đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì thực hiện các hoạt động sản xuất nghêu.

Dự án: “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” đươc tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án  tại  03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.  Dự án được thiết kế nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất quy mô nhỏ cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh. Một trong những kết quả hướng tới của dự án là người sản xuất quy mô nhỏ của nghêu được nâng cao năng lực để áp dụng các kiến thức sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững.

Để đạt được những kết quả và mục tiêu đã đề ra, Ban quản lý dự án SCBV cần tuyển tư vấn cho hoạt động: Tập huấn: “Nâng cao kiến thức, thực hành và hoàn thiện kỹ thuật để tuân thủ chứng nhận bền vững (ASC) trong sản xuất nghêu tại tỉnh Trà Vinh”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng cho Ban lãnh đạo, thành viên chủ chốt và các thành viên của HTX/THT trong sản xuất nghêu về thực hành tuân thủ kỹ thuật theo tiêu chí của chứng nhận bền vững (ASC).

Mục tiêu cụ thể của hoạt động bao gồm:

- Củng cố các kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng trong tuân thủ áp dụng chứng nhận bền vững (ASC) phục vụ cho đánh giá chứng nhận ASC tại tỉnh Trà Vinh vào cuối tháng 11/2022.

- Các nhóm sản xuất nhỏ được tập huấn và hỗ trợ để thực hiện tập huấn lại trong chính cộng đồng của mình.

3. Phạm vi công việc                                  

Phạm vi nghiên cứu:

- 04 Hợp tác xã tại tỉnh Trà Vinh

Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dự án, những tài liệu và báo cáo dự án.

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với từng HTX/ THT sản xuất nghêu phù hợp với đặc điểm của mỗi tỉnh trong vùng dự án.

- Tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ nhóm, HTX nghêu trên địa bàn dự án: 08 khóa tập huấn (mỗi khóa tập huấn kéo dài 2 ngày) tại tỉnh Trà Vinh, với các nội dung như sau: 1) Xây dựng kế hoạch giảm thiểu tác động môi trường và đa dạng sinh học vùng nuôi nghêu của HTX; 2) Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ  và biện pháp khắc phục môi trường vùng nuôi; 3) Tập huấn cách phòng chống dịch bệnh cho nghêu thích ứng với BĐKH và môi trường biển; 4) Xây dựng kế hoạch sản xuất trong phòng chống dịch bệnh; 6) Xây dựng và quản lý các nguồn lực hiệu quả trong sản xuất nghêu; 7) Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa rửi ro và thảm hoạ môi trường trên biển trong quá trình sản xuất nghêu; 8) Hướng dẫn cách lưu giữ hồ sơ và thông tin khi áp dụng và thực hành chứng nhận bền vững trong sản xuất nghêu.

- Viết báo cáo và hoàn thiện tài liệu tập huấn.

- Xây dựng tờ rơi về nội dung giảng dạy.

  1. Kết quả mong đợi

 Các kết quả mong đợi:

- Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên tham gia đều được củng cố về kỹ thuật và quản lý tuân thủ theo nguyên tắc phát triển bền vững của ASC, đảm báo cho đánh giá chứng nhận ASC tại tỉnh Trà Vinh.

- 100% Các thành viên của các HTX/THT (80 - 100 người tham dự) tham gia có thể tập huấn lại các các thành viên tại HTX/THT.

- Tổ nhóm/HTX tại 4 HTX nuôi nghêu cùa tỉnh Trà Vinh tham gia tập huấn nắm được kiến thức và chuẩn bị thông tin phục vụ sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận ASC.

- Báo cáo kết quả triển khai hoạt động và tài liệu giảng dạy, xây dựng tờ rơi tóm tắt nội dung kiến thức.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (ICAFIS/OXFAM) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến 08/2022 – 30/10/2022

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5-10 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng, bao gồm ý kiến tham vấn với các chuyên gia ICAFIS và các bên có liên quan được nộp chậm nhất là 30/10/2022.

Địa bàn thực hiện: tỉnh Trà Vinh

  1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/hải sản, đặc biệt là chuyên môn sâu về sản xuất nghêu.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.

- Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam, đặc biệt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Có hiểu biết sâu về hệ thống chứng nhận ASC.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.

- Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.

- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn

  1. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm CV ứng tuyển và đề xuất kỹ phương án triển khai hoạt động, được gửi qua email trước 17h, ngày 05 tháng 08 năm 2022 hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Đinh Thị Thu – Cán bộ dự án, Email: thu.dinh@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác