{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn cho hoạt động “Rà soát, xây dựng quy chế vận hành Hợp tác xã và hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất bền vững tuân thủ chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Rà soát, xây dựng quy chế vận hành Hợp tác xã và hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất bền vững tuân thủ chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh

(6.1.4.7)

tor-_image_1.jpg

 1. Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến Nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Song song, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành Nghêu. Ngoài ra, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng Nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2022). Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường - chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

Một trong các xu hướng quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên thế giới hiện nay là sử dụng nhãn sinh thái gắn cho các sản phẩm được khai thác bền vững, thân thiện với môi trường. Để có được chứng nhận MSC các nghề cá nói chung và nghề nghêu nói riêng phải trải qua một quá trình nghiên cứu thực hiện và quản lý rất chặt chẽ về nguồn lợi mình khai thác, những tiêu chí khoa học nghiêm ngặt của tiêu chuẩn chứng nhận MSC, ngoài ra phải thành lập các hiệp hội về khai thác và quản lý theo hình thức đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ, các hiệp hội này phải có kế hoạch quản lý chung cũng như khu vực khai thác và tiến hành các nghiên cứu để đưa ra những số liệu và nhận xét cơ bản bước đầu về các quần thể thuỷ sản này. Theo kết quả đánh giá nội bộ chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại tỉnh Bến Tre và đánh giá trước kiểm toán chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) sản xuất nghêu còn thiếu ghi chép đầy đủ các thông tin và số liệu về theo dõi loài thứ cấp, loài quý hiếm, sản lượng khai thác, sản lượng hao hụt, lượng bổ sung nguồn lợi nghêu hàng năm và những quy định trong quy chế quản lý của HTX theo tiêu chí của chứng nhận MSC còn chưa chặt chẽ, chế tài thực hiện chưa nghiêm. Bên cạnh đó, những phán ánh của thành viên cần được quan tâm và có giải pháp tháo.

Vì vậy, nhằm hỗ trợ cho nghề nghêu của 3 tỉnh hoàn thiện các biện pháp đạt chứng nhận MSC. Ban quản lý dự án tuyển tư vấn thực hiện hoạt động: “Rà soát, xây dựng quy chế vận hành Hợp tác xã và hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất cho nghề nghêu tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh”.

 

 1. Mục tiêu của hoạt động

Mục tiêu chung của hoạt động nhằm xây dựng và hoàn thiện được quy chế vận hành của HTX đảm bảo tuân thủ theo tiêu chí của chứng nhận phát triển bền vững (MSC), hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất bền vững cho HTX nghêu tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

- Rà soát các quy định trong quy chế quản lý, vân hành của 18 HTX nghêu theo tiêu chí của chứng nhận bền vững MSC, từ đó xây dựng và hoàn thiện quy chế chuẩn của Hợp tác xã nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre.

- Rà soát quy trình ghi chép thông tin và số liệu theo dõi liên quan đến sản lượng nghêu, loài thứ cấp và loài quý hiếm tại 18 HTX tại 3 tỉnh dự án.

- Xây dựng sổ ghi chép nhật ký sản xuất nghêu bền vững tuân thủ chứng nhận MSC với HTX nghêu của từng tỉnh trong vùng dự án.

 1. Phạm vi công việc
 • Phạm vi thực hiện: 18 Hợp tác xã sản xuất nghêu tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre
 • Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, báo cáo tài chính của các hợp tác xã/ tổ nhóm và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, thiết kế chương trình và phương pháp thực hiện rà soát và hướng dẫn hoàn thiện quy chế, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất với từng HTX nghêu.
 • Triển khai các hoạt động rà soát và hướng dẫn với HTX nghêu 3 tỉnh vùng dự án bằng hình thức online.
 • Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý HTX  và sổ ghi chép nhật ký sản xuất tuân thủ theo tiêu chí của chứng nhận bền vững MSC.
 1. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • 01 bản báo cáo sơ bộ về kết quả thực hiện hoạt động.
 • 01 tài liệu hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý của HTX tuân thủ quy định chứng nhận bền vững MSC.
 • 01 tài liệu hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất nghêu.
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử và dạng bản cứng hoàn chỉnh.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến: 4 tuần

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 15/12/2021

          Hình thức thực hiện: Online

 1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có trình độ thạc sĩ trợ lên cho các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/ hải sản,…
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Có hiểu biết và kiến thức về chứng nhận bền vững (MSC, ASC,…).
 • Có tối thiểu 05 kinh nghiệm và kỹ năng tập huấn/ đào tạo làm việc với HTX/THT thuộc ngành thủy sản ở Việt Nam và và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế, đặc biệt tại 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang.
 • Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, cũng như chủ động tốt.
 • Có kinh nghiệm thực hiện và làm việc hoạt động bằng công cụ online.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận và tài liệu hóa.
 • Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.
 1. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn được gửi qua email trước 17h, ngày 27 tháng 10 năm 2021 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Đinh Thị Thu – Cán bộ dự án

E-mail: thu.dinh@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

 

Share: 

Tin tức khác