ICAFIS – VBCSD HỢP TÁC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM

Ngày 2/6/2015 vừa qua đại diện Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) và đại diện Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) đã có buổi gặp mặt thảo luận về các chương trình hợp tác giữa hai bên. Thảo thuận hợp tác hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã được hai bên ký kết. Kết thúc cuộc họp hai bên đã nhất trí cùng nhau xây dựng và tổ chức thực hiện một số dự án mà hai bên cùng quan tâm gồm:

-     Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) trong thủy sản; Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và liên kết chuỗi giá trị;

-     Xúc tiến và hỗ trợ thương mại thủy sản, nâng cao hình ảnh của thủy sản Việt Nam, phát triển kênh thông tin thị trường thủy sản.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thống nhất một số nội dung ưu tiên cho giai đoạn 2015-2018, phối hợp cụ thể trong triển khai Dự án “Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) trong chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam”, hỗ trợ bởi OXFAM; Dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm và đầu tư kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á” hỗ trợ bởi SIDA, OXFAM và Dự án “Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) trong chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam” hỗ trợ bởi OXFAM.

Ông Tưởng Phi Lai, Phó giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) nhận định thủy sản là một trong những ngành xuất khẩu năng động của Việt Nam và vì vậy, ngành có độ nhạy cao đối với với những thay đổi của thị trường. Thời gian gần đây, trách nhiệm xã hội (CSR) được các nhà nhập khẩu yêu cầu ngày càng nhiều, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng, tuy nhiên về lâu dài thì việc này cần được thực hiện như một cơ chế chủ động. Thông qua dự án “Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) trong thủy sản”, ICAFIS mong muốn hợp tác với các bên liên quan & cộng đồng DN để thủy sản  Việt Nam có được những nền tảng ban đầu cho sự chủ động đó.

Ông Phạm Hoàng Hải, Trưởng ban Thư ký của Hội đồng VBCSD (thuộc VCCI) chia sẻ  “Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đuổi theo lợi nhuận mà chưa thực sự quan tâm đến những giá trị bền vững trong đó có trách nhiệm xã hội, với sự hợp tác này chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy giá trị đó thông qua sự cam kết, thực hành và chia sẻ các bài học kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp và qua đó nâng tầm cho sản phẩm thủy sản Việt Nam”.

ICAFIS - Corporate social responsibility in fisheries (CSR)

Share: 

Tin tức khác