ICAFIS Tin vắn - Buổi gặp gỡ giữa Ban quản lý Dự án GRAISEA, OXFAM và Tổng cục thủy sản, VINAFIS/ICAFIS

Vừa qua, ngày 19 tháng 05 năm 2015, tại phòng họp của Hội Nghề Cá Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp đa bên giữa Đại diện của Ban quản lý Dự án GRAISEA, OXFAM và của Tổng cục Thủy sản Việt Nam, VINAFIS/ICAFIS.

Dự án GRAISEA là  Dự án về “Phát triển giới và Đầu tư có trách nhiệm cho Kinh tế nông nghiệp ở Đông Nam Á” (GRAISEA), được tài trợ bởi OXFAM, mà ICAFIS là một trong hai đối tác triển khai chính tại VIệt Nam.

Cuộc họp xoay quanh nội dung vai trò của các bên và kế hoạch  triển khai Dự án GRAISEA tại Việt Nam. Các bên đã chia sẻ và đi đến thống nhất một số điểm chính về tiến độ và lộ trình Dự án. 

Thành phần tham gia bao gồm: 

1/ Đại diện ban quản lý Dự án:  Ông Henk Peters,  Ms. Roxanne, Ms. Pook

2/ Đại diện OXFAM : Bà Đỗ Thúy Hà

3/ Đại diện Tổng cục Thủy sản :  Ông Nguyễn Viết Mạnh

4/ Đại diện VINAFIS: Ông Hoàng Đình Yên

5/ Đại diện ICAFIS: Ông Lê Thanh Lựu

Share: 

Tin tức khác