AQUACULTURE MODEL FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN HOANG CHAU, HOANG HOA, THANH HOA, VIETNAM

Tác giả: 

Tuong Phi Lai, Dinh Xuan Lap

Năm xuất bản: 

05/26/2015
Thanh Hóa là một tỉnh thuộc miền Trung của Việt Nam, nơi chịu nhiều ảnh hưởng của biến đối khí hậu, hàng năm gây thiệt hại hàng trăm tỷ động cho người dân. Phổ biến nhất là các ảnh hưởng của lũ lụt, nắng nóng kéo dài, rét đậm, rét hại và khô hạn….nông nghiệp là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu tại Cồn Trường, xã Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa thiệt hại do biến đổi thời tiết gây ra đã làm giảm 75-80% sản lượng thu hoạch trong nuôi thủy sản. Bằng việc triển khai áp dụng thử nghiệm “mô hình nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu” trong khuân khổ Dự án“Xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu, và sử dụng hợp lý hệ sinh thái rừng ngập mặn hướng tới phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản tại xã Hoằng Châu, Hoằng Hoá, Thanh Hoá” được triển khai từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012. Mô hình được thực hiện dựa các nghiên cứu về thời tiết khí hậu tại địa phương, đặc điểm sinh học của loài, tri thức bản địa qua qua đó lồng ghép kiến thức khoa học để đưa ra các giải pháp thích ứng. Mô hình đã được tổng kết và đánh giá thích với điều kiện thời tiết khí tại địa phương, bên cạnh đó cũng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất trong nuôi thủy sản.
To download the document, please click:
Download 1

Other Documents