TẬP HUẤN TOT VỀ CẢI TIẾN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NUÔI TÔM

Từ khi nghề nuôi tôm phát triển đến nay, từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi theo quảng canh cải tiến rồi đến bán thâm canh và thâm canh, thì nghề nuôi đã trải qua nhiều quy trình cũng như kỹ thuật nuôi ngày càng cải tiến và ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do người nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, trình độ chưa cao nên việc tiếp cận kỹ thuật cải tiến và nâng cao ngày càng khó khăn cho người nuôi tôm.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam - SusV” nhằm nâng cao kỹ thuật, cũng như cập nhật kỹ thuật cải tiến cho lực lượng cán bộ nồng cốt cho HTX/THT, cơ quan quản lý ban ngành về thủy sản, qua đó giúp nhân rộng kỹ thuật cho người nuôi trong HTX/THT vùng dự án. Từ ngày 26 đến 28/6/2017, Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) cùng Ban quản lý dự án SusV phối hợp cùng Sở NN&PTNT, Chi Cục Thủy sản, Trung Tâm PTNT 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau tổ chức 3 khóa tập huấn “TOT về cải tiến kỹ thuật và công nghệ trong nuôi tôm” cho 3 tỉnh vùng dự án.

Khóa tập huấn được đào tạo cho hơn 115 thành viên là cán bộ nồng cốt trong HTX/THT, cơ quan ban ngành quản lý ngành sản xuất tôm của 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Tại Khóa tập huấn PGS.TS. Võ Nam Sơn giảng viên trường Đại học Cần Thơ đã chia sẻ những kiến thức khoa học về cải tiến và những công nghệ trong nuôi tôm giúp ngành sản xuất hiệu quả hơn. Qua đó, cũng chỉ ra những kỹ thuật chưa đúng của người dân nuôi chưa áp dụng đúng kỹ thuật và hướng dẫn rõ cũng như những cách làm hiệu quả hơn trong nuôi tôm cho thành viên tham gia khóa tập huấn.

Thành viên tham gia khóa tập huấn cũng chia sẻ những kỹ thuật trong sản xuất thực tế áp dụng hiệu quả. Qua đó, có những thắc mắc gặp phải trong nuôi tôm củng được giải đáp sát với điều kiện thực tế cho người nuôi từ chuyên gia/giảng viên PGS.TS.Võ Nam Sơn.

Trong thời gian tới, Dự án SusV tiếp tục phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tổ chức các khóa tập huấn đến từng bà con xã viên các HTX/THT vùng dự án với mong muốn bà con nuôi tôm thành công, vụ mùa thắng lợi, tiết kiệm chi phí, năng lượng, nuôi tôm bền vững.

Thế Diễn - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác