TẬP HUẤN SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TRONG GALS 2

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường Bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng- GRAISEA do Tổ chức OXFAM Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS) thuộc Hội nghề cá Việt Nam thực hiện. Ngày 11, 12 tháng 8 năm 2017, Trung tâm ICAFIS đã thực hiện 02 khoá tập huấn về công cụ GALS 2 cho Hợp tác xã Thành Đạt và Tổ hợp tác Hoà Đê 3, xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Trong 2 ngày tham gia tập huấn, các bà con của 2 HTX, THT đã được giới thiệu 02 công cụ là Sơ đồ sinh kế và Sơ đồ chuỗi giá trị có yếu tố giới. Mục đích của 2 công cụ này nhằm hướng dẫn bà con hiểu rõ hơn về những hoạt động tạo ra thu nhập của mỗi hộ gia đình, tìm hiểu về các yếu tố trong thị trường đầu vào và đầu ra. Đồng thời tìm hiểu, phân tích về việc phân bổ thời gian và phân công lao động trong mỗi tác nhân, giai đoạn của chuỗi giá trị, hợp lý hơn và từ đó cải thiện các mối quan hệ bình đẳng hơn.

 

 

 Cả hai khoá tập huấn này đều được thực hiện dưới sự điều hành của các bạn là những cán bộ nòng cốt tại địa phương. Thông qua đó, thúc đẩy quá trình tăng cường khả năng đứng lớp của các bạn nhằm tạo bước đệm sau khi dự án kết thúc vẫn đảm bảo sự kế thừa và phát triển.

 Ngọc Trang- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác