ICAFIS_Tài liệu Hội thảo Quốc tế Thuỷ sản 2019 (Phần 2)

Trong khuôn khổ Triển lãm và Hội thảo Quốc tế chuyên ngành Thuỷ sản 2019 "Aquaculture Vietnam 2019", Ban quản lý dự án "Phát triển Chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam" do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm ICAFIS đã diễn ra buổi Hội thảo "Nuôi tôm tiết kiệm năng lượng và thích ứng Biến đổi khí hậu". 

Chúng tôi xin gửi đến quý vị đạ biểu tài liệu của Hội thảo này. Xin vui lòng truy cập vào đường link sau

https://drive.google.com/open?id=1ybwTlLQLaFJ0-mwzC9ZWBuBopDQlCVsp

Mọi thông tin về dự án và các hoạt động cũng như các góp ý của Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

Ông Đinh Xuân Lập, Phó giám đốc;  Email: lap.dinhxuan@icafis.vn.

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác