{ICAFIS_SCBV} Xây dựng mô hình trình diễn/ thí điểm về đổi mới kĩ thuật cho nhóm sản xuất quy mô nhỏ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Xây dựng mô hình trình diễn/ thí điểm về đổi mới kĩ thuật cho nhóm sản xuất quy mô nhỏ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và thúc đẩy áp dụng kiến thức bản địa để nâng cao hiệu quả quản lý và giá trị gia tăng

(6.1.5.2)

screen_shot_2019-05-09_at_11.00.38_am.png

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Sản xuất và chế biến thủy sản nói chung và mặt hàng nghêu nói riêng là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho khoảng 1,5 triệu cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ trong chuỗi giá trị nghêu. Mặc dù nuôi ngao mang lại nguồn thu lớn, góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo và thúc đẩy cho các địa phương vùng ven biển, nghề nuôi nghêu còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn, trong một vài năm gần đây từ việc nghêu bị chết hàng loạt, nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Cùng với đó, hoạt động sản xuất nuôi trồng ngày càng phát triển cùng với mức sản lượng nuôi nghêu thương phẩm càng gia tăng, tuy nhiên với việc nuôi nghêu thương phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, lợi nhuận cho các hợp tác xã, tổ hợp tác nhiều thì việc bảo tồn, giữ gìn nguồn nghêu giống và nghêu bố mẹ tại địa phương hết sức cần thiết và cấp bách.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại  03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh ( 2018-2020).  Dự án được thiết kế nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuấ quy mô nhỏ cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh. Đồng thời tiếp cận các nghiên cứu, đề tài nhằm tạo ra hướng sản xuất bền vững, chủ động trong nguồn nghêu giống tại địa phương, tạo tiền đề sản xuất theo tiêu chuẩn MSC.

II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Hoạt động xây dựng mô hình bảo tồn nghêu giống và nghêu bố mẹ tại vùng nuôi nghêu Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang trong địa bàn hoạt động dự án. Từ đó, tạo nguồn cung ứng giống chất lượng và lâu dài cho hoạt động sản xuất nghêu thương phẩm tại địa phương và các tỉnh lân cận.

III. THỜI GIAN DỰ KIẾN

  • Thời gian dự kiến: từ ngày 25/5/2019
  • Đối tượng hưởng lợi: các hộ nuôi nghêu tại các tổ hợp tác trong vùng dự án của tỉnh Tiền Giang.

IV. CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI

  • Bảng kế hoạch về phương án xây dựng mô hình
  • Bảng báo cáo kết quả xây dựng mô hình bảo tồn nghêu giống và nghêu bố mẹ.
  • Bảng kế hoạch nhân rộng mô hình và chia sẽ mô hình đến các tỉnh khác.

V.  HOẠT ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN

  • Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn nghêu giống và nghêu bố mẹ tại vùng nuôi nghêu Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Share: 

Tin tức khác