{ICAFIS_SCBV} TẬP HUẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÁC NỘI DUNG VỀ CHỨNG NHẬN MSC CHO CÁC HỢP TÁC XÃ NUÔI NGHÊU TẠI BẾN TRE, TRÀ VINH

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu tại Việt Nam” do tổ chức OXFAM Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS) thuộc Hội nghề cá Việt Nam thực hiện. Ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, và từ ngày 07 tháng 12 đến 08 tháng 12 năm 2018, Trung tâm ICAFIS đã thực hiện 05 khóa tập huấn hỗ trợ kỷ thuật các nội dung về chứng nhận MSC cho các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) nuôi nghêu: HTX TS Đồng Tâm, HTX TS Rạng Đông, HTX TS Bảo Thuận,  HTX TS An Thủy, HTX TS Tân Thủy, HTX TS Thạnh Lợi, HTX TS Bình Minh của Tỉnh Bến Tre; HTX TS Phương Đông, HTX TS Thành Đạt, HTX TS Ba Vinh, THT Ấp Nhà Mát, THT Ấp Hồ Tàu, HTX TS Thành Công, HTX TS Đồng Tiến, HTX TS Tiến Thành của Tỉnh Trà Vinh.

9c666c10402748d7aaf55e8358c3ece8.jpg

Trong 05 khóa tập huấn ở các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các thành viên của các HTX, THT đã được giới thiệu về giáo trình các kiến thức cơ bản về việc áp dụng các nguyên tắc và đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn MSC. Mục đích của giáo trình này là giới thiệu và hướng dẫn cho các thành viên HTX, THT về xu hướng phát triển của nghề cá bền vững theo nhãn sinh thái MSC: xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững và tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu sinh thái MSC, thị trường nào dành cho các sản phẩm đạt chứng nhận MSC, sự tăng trưởng của các sản phẩm chứng nhận MSC trên toàn cầu, lợi ích khi sản phẩm được chứng nhận MSC có khác gì so với trước khi đạt chứng nhận hay không? Đồng thời các thành viên HTX còn được hướng dẫn về nội dung tiêu chuẩn MSC: được giới thiệu về chứng nhận MSC là gì, các nguyên tắc cơ bản của chứng nhận MSC, cách thức đánh giá, quy trình đánh giá, sự tham gia của các bên liên quan để một sản phẩm nghề cá đạt được chứng nhận MSC.

b4c1a4d25563408a8ad8ba03ef316235.jpg

Qua các khóa tập huấn này nhằm giúp các ban quản trị, thành viên của các hợp tác xã hiểu rõ hơn và được đào tạo tập huấn các kiên thức cơ bản về chứng nhận bền vững nghề cá hiện nay, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận các kiến thức này cho đông đảo thành viên của các HTX, THT trên địa bàn 02 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Tạo tiền đề cho khả năng học hỏi các tiêu chuẩn, nội dung mới nhằm phát triển nghề nuôi nghêu  bền vững và toàn diện.

Hoài Quân - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác