{ICAFIS_SCBV} Phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật đạt chứng nhận MSC cho nghề nghêu tại Trà Vinh

Chứng nhận MSC là một trong số các loại nhãn hiệu sinh thái được chú trọng trên thế giới, nó giúp chứng nhận các ngành ngư nghiệp bền vững. 

Từ kết quả đánh giá tiền chứng nhận MSC cho tỉnh Trà Vinh, trong ngày 20 – 25/07, Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững trong khuôn khổ của dự án: “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu tại Việt Nam” đã tổ chức tập huấn cho các Hợp tác xã nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức theo chứng nhận MSC. Nội dung tập trung làm rõ 3 nguyên tắc trong chứng nhận phát triển bền vững MSC: về nguồn lợi, môi trường và hệ sinh thái, và quản lý. Bên cạnh đó, phân tích tầm quan trọng của chứng nhận MSC trong bối cảnh phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

image_0.png

Chuyên gia giảng dạy về vai trò quan trọng của chứng nhận MSC 

tại HTX Thành Công, ngày 20/07

Bằng phương pháp giảng dạy dễ hiểu và gắn kết công đồng, Ths. Trần Văn Hào giảng viên Đại học Nha Trang, là chuyên gia về MSC, trên cơ sở lý thuyết hướng dẫn người dân tại HTX nghêu cùng nhau thảo luận, chia nhóm tự xây dựng hồ sơ nghề theo chương trình FIP.

image-2.png

Thành viên và ban lãnh đạo HTX Thành Đạt thảo luận xây dựng hồ sơ nghề cá 

theo chương trình FIP

image-3.png

Thành viên và ban lãnh đạo HTX Tiến Thành thảo luận xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức của HTX

Đồng thời, trong quá trình giảng dạy, chuyên gia đã lồng ghép những kết quả từ đánh giá Tiền chứng nhận MSC của nghêu Trà Vinh, để người dân dễ dàng nắm được những điểm còn hạn chế và cần được khắc phục, từ đó xây dựng cho HTX một lộ trình và kế hoạch hành động cụ thể trong việc cải thiện nghề nghêu hướng tới chứng nhận MSC. Buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi và nhận được những phản hồi tích cực từ các thành viên và ban quản lý HTX. 

image-4.png

image-5.png

Đại diện nhóm của HTX Thành Đạt, HTX Đồng Tiến lên trình bày về kết quả thảo luận

Theo Đinh Thu- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác