{ICAFIS_SCBV} Khảo sát về ảnh hưởng môi trường và biến đổi khí hậu trong nuôi nghêu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Khảo sát về ảnh hưởng môi trường và biến đổi khí hậu trong nuôi nghêu”

 (Hoạt động 6.1.1.2)

screen_shot_2019-05-02_at_11.43.14_am.png

1. Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Song song, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020). Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường - chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

Một trong những kết quả kỳ vọng của dự án là nâng cao năng lực của những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững: Người sản xuất quy mô nhỏ có thể cải thiện phương thức sản xuất, tăng hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Qua đó, họ có thể sản xuất với chất lượng tốt hơn, bền vững hơn cho các thị trường ngách và đồng thời tăng hiệu quả, áp dụng thành công các cải tiến khác.

Tổng hợp các kết quả đánh giá nghề nghêu và qua các báo cáo tình hình sản xuất nghêu hàng tháng của các hợp tác xã/ tổ nhóm nuôi nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh. Hiện tại, sản xuất nghêu tại 3 tỉnh đang có nguy cơ chịu ảnh hưởng của môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu, tại một số nơi như HTX Tiến Thành – tỉnh Trà Vinh, Cộng đồng nuôi nghêu tại huyện Gò Công Đông trong tháng 10-11/2018 xảy ra hiện tượng nghêu chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch thì chết hàng loạt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái môi trường biển, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của các hợp tác xã/ tổ nhóm nuôi nghêu tại vùng này. Xuất phát từ hiện trạng như vậy, Ban quản lý dự án “SCBV” cần tuyển tư vấn để thực hiện hoạt động: “Khảo sát những ảnh hưởng và biến đổi khí hậu trong nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang”.

2. Mục tiêu :

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi nghêu tại 3 tỉnh Tiền Giang, BếnTre, Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

 • Đánh giá diễn biến thời tiết, khí hậu, môi trường tại 03 tỉnh vùng dự án trong những năm gần đây.
 • Đánh giá tác động của BĐKH khí hậu đến hoạt động sản xuất nghêu tại ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
 • Phân tích các nguyên nhân dẫn đến nghêu chết hàng loạt do BĐKH và các yếu tố môi trường khác.
 • Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường và ứng phó với  biến đổi khí hậu để giảm thiểu các thiệt hại trong quá trình nuôi nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

3. Phạm vi công việc

 • Phạm vi: Khu vực nuôi nghêu của các hợp tác xã/ tổ nhóm tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.
 • Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, báo cáo đánh giá năng lực của các hợp tác xã/ tổ nhóm, báo cáo hoạt đông sản xuất nghêu và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Nghiên cứu các tài liệu, đề tài, báo cáo đã thực hiện trước đây tại vùng dự án
 • Thu thập các thông tin về diễn biến thời tiết, môi trường phục vụ cho quá trình đánh giá diễn biến biến đổi khí hậu vùng dự án (đặc biệt các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của nghêu)
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, nội dung và phương pháp khảo sát, bộ công cụ cho phù hợp.
 • Viết báo cáo và lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia để hoàn thiện kết quả khảo sát về chất lượng môi trường và những tác động của BĐKH đến vùng nuôi nghêu tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

4. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Đánh giá được diến biến của BĐKH vùng triển khai dự án
 • Đánh giá được tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nghêu tại ba tỉnh
 • Phân tách được tác động của BĐKH và các yếu tố môi trường khác nhằm đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp
 • Đề xuất được các nhóm giải pháp ứng phó phù hợp.
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

5. Thời gian và địa điểm thực hiện

         Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến trong 08 tuần

         Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

         Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/06/2019

         Địa bàn thực hiện: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường, Biến đổi khí hậu.
 • Có hiểu biết về hệ thống chứng nhận MSC.
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu về canh tác, sản xuất nghêu
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về đánh giá chất lượng môi trường và đánh giá các tác động của BĐKH trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủy sản.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện các phương pháp nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu và có khả năng nghêu hiểu các ngôn ngữ địa phương.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

7. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính  được gửi qua email trước 17h, ngày 28 tháng 04 năm 2019, Gia hạn lần 2 trước ngày 10 tháng 05 năm 2019 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Cán bộ ICAFIS

E-mail: nhung.nguyenhong@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác