{ICAFIS_SCBV} HTX Thuỷ sản Rạng Đông: Hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh Bến Tre

Dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu, Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam”triển khai tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh từ năm 2018 đến năm  2022, Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) đã chủ trì phối hợp với các chi cục thủy sản tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh tổ chức cho hơn 20 Hợp tác xã, tổ nhóm nuôi nghêu 3 tỉnh tham quan học hỏi mô hình nuôi nghêu hiệu quả tại Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông thuộc xã Thới Thuân, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 9 hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nghêu với tổng diện tích hơn 4.200 hecta, tổng sản lượng hàng năm khoảng 5.200 tấn với tổng doanh thu hơn 130 tỷ đồng. 

Được thành lập vào năm 1997, đến nay, HTX Rạng Đông là một trong những HTX thành công, kiểu mẫu trên địa bàn huyện về lĩnh vực nuôi và khai thác thủy sản, chủ yếu là con nghêu. Đây cũng là đơn vị góp phần tích cực để con nghêu Bến Tre được Hội đồng bảo tồn biển quốc tế công nhận đạt chuẩn MSC vào năm 2009, được xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Tính đến thời điểm này, HTX có gần 9.690 xã viên tham gia quản lý, bảo vệ, nuôi và khai thác nghêu trên phần diện tích gần 1.600ha tại hai địa điểm cồn Chài Mười và Thới Bình. Năm 2018, tổng sản lượng nghêu khai thác đạt hơn 1.700 tấn, lũy kế doanh thu đến nay đạt hơn 44 tỷ đồng. Trên tổng doanh thu này, sau khi trừ mọi chi phí, HTX sẽ trích 20% của phần còn lại cho Quỹ đầu tư phát triển HTX và 3% cho Quỹ an sinh xã hội và các loại quỹ khác, HTX đã đóng góp trên nhiều lĩnh vực như: giao thông nông thôn, nhà ở, bảo vệ an ninh trật tự, hình thức sản xuất và công tác an sinh xã hội,… Cụ thể, trong quá trình địa phương bắt tay vào xây dựng NTM, HTX Rạng Đông đã đầu tư xây dựng 5 nhà văn hóa ấp, 5 tuyến lộ liên tổ ở các ấp, xây dựng và bàn giao 14 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… với tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng.

screen_shot_2019-07-01_at_9.19.09_am.png

Giám đốc HTX Rạng Đông Phan Hoàng Vân cho biết, trải qua gần hơn 20 năm kể từ khi thành lập đến nay, từ những buổi sơ khai hợp tác xã đã phát triển nhanh chóng nhờ sự đồng lòng trong xã viên đến sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn sâu sát của Đảng và Nhà nước, hợp tác xã đã từng bước đi vào khuôn khổ xây dựng được lòng tin của xã viên từ những kết quả kinh doanh hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho xã viên và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

screen_shot_2019-07-01_at_9.22.31_am.png

Đại diện dự án, Ông Lê Thanh Lựu Giám đốc Trung tâm Icafis cho biết, đây là mô hình hoạt động rất hiệu quả, thể hiện được bản chất của quản lý cộng đồng, hợp tác xã thủy sản Rạng Đông có đầy đủ các bộ phận, từ tổ công nhật gồm phòng ban chuyên môn: kế toán, hành chính, điều công phát phiếu, bảo vệ, đến các tổ thành viên tự quản,.. sinh hoạt định kỳ hàng tháng rất nghiêm túc và bài bản. Đây là mô hình rất hay và dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ cho các hợp tác xã khác trong vùng dự án 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh học tập mô hình sản xuất này để nghề nghêu địa phương phát triển bền vững hơn nữa.

Vương Hoài Quân- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác