{ICAFIS_SCBV} Đánh giá tiền chứng nhận MSC cho các HTX/THT nuôi Nghêu tại tỉnh Trà Vinh

Nghề nghêu là một trong những nghề mang lại nguồn thu thập kinh tế ổn định và bền vững của người dân ở các huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành, thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững MSC tại tỉnh Trà Vinh. Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu tại Việt Nam – SCBV” do tổ chức OXFAM Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững – ICAFIS phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thủy sản tỉnh Trà Vinh, cùng chuyên gia Trần Văn Hào, chuyên gia đánh giá MSC và là Giảng viên, trường Đại học Nha Trang tiến hành đánh giá tiền chứng MSC trên toàn bộ các HTX/THT nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: HTX Đồng Tiến, HTX Thành Công, HTX Thành Đạt, HTX Tiến Thành, HTX Ba Vinh, HTX Phương Đông, THT Ấp Nhà Mát, trong thời gian 04-14/04/2019.

36c9cc8a10eaf5b4acfb.jpg

Thảo luận với trưởng ban Kiểm soát HTX Tiến Thành, huyện Châu Thành

Đánh giá tiền MSC là một trong những bước quan trọng trong việc hướng tới xin cấp chứng nhận MSC. Theo Ông Đinh Xuân Lập – Phó Giám đốc ICAFIS, là một trong những chuyên gia có kinh nghiệm về đánh giá MSC: “…Đánh giá MSC là nền tảng để tìm ra những điểm chưa hoàn thiện của nghề cá so với yêu cầu của MSC, từ đó có kế hoạch khắc phục, hoàn thiện và chuẩn bị cho đánh giá đầy đủ chứng nhận MSC,..”. Quá trình, Đánh giá MSC dựa theo 3 nguyên tắc và các tiêu chí nghiêm ngặt được quy định trong bộ công cụ đánh giá được Hội đồng quản lý biển phê duyệt.

64a269f1b59150cf0980.jpg

Thảo luận với Ban quản lý của HTX Phương Đông, huyện Cầu Ngang

Qua đánh giá sơ bộ, nhìn chung các HTX/THT nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mới đã có nhận thức và kiến thức cơ bản về những nguyên tắc của MSC, đồng thời, đã hình thành các tổ nhóm cộng đồng quản lý nuôi nghêu. Từ kết quả, khảo sát và tài liệu thu thập, ICAFIS và chuyên gia Trần Văn Hào sẽ đưa ra một bức tranh tổng quát về nghề nghêu tại Trà Vinh theo chứng nhận MSC và từ đó, xây dựng một kế hoạch cụ thể và chi tiết để hoàn thiện trước khi xin cấp nhận MSC.

Đinh Thu - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác