{ICAFIS_GRAISEA 2} Tập huấn "Phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương và rủi ro trong chuỗi giá trị tôm"

Ngành tôm Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc từ diện tích nuôi đến sản lượng thu hoạch. Chiếm một vị trí quan trong trong sự phát triển kinh tế của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, đem lại nhiều giá trị kinh tế  và lợi nhuận cho nhiều bà con nông dân. Cùng với sự phát triển đó,  ngành công nghiệp phát triển theo chuỗi sản xuất từ con giống - nuôi - chế biến - xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành tôm cũng gặp phải một số khó khăn như sự biến động về giá cả, dịch bệnh, sự ảnh hưởng của các yếu tố thiên tai thời tiết, nguồn vốn thiếu thốn hoặc do sự chủ quan của chính người nuôi. 

Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á (GRAISEA 2)”, được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam Việt Nam, do Trung tâm ICAFIS thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu từ năm 2018-2021.

Trong khuôn khổ dự án, từ ngày 6-7 tháng 5 tại tỉnh Sóc trăng,  Trung tâm ICAFIS đã tổ chức hoạt động Tập huấn “Phương pháp đánh giá rủi ro  (VRA) của sản xuất nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm”.

img_8185.jpg

VRA là một quá trình tương tác của nhiều bên liên quan có sự tham gia của nam và nữ với các sinh kế, tôn giáo và các nhóm kinh tế xã hội khác nhau từ khối tư nhân và nhà nước để cùng nhau xây dựng sự hiểu biết về các cách mà các nhóm người khác nhau dễ bị tổn thương trước các loại rủi ro khác nhau sau đó thực hiện các hành động nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và kinh tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 Mục tiêu của hoạt động này nhằm giúp các bên nằm trong chuỗi giá trị tôm xác định điểm rủi ro, tính dễ bị tổn thương để tìm ra giải pháp phù hợp thích ứng trong điều kiện cụ thể cũng như cung cấp cơ sở hoạch định các chính sách, chiến lược, biện pháp thích ứng phù hợp, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững…

Khoá tập huấn có sự tham gia của nhiều bên liên quan của hai tỉnh trong vùng dự án bao gồm đại diện của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, Hội phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, UBND xã và đại diện các HTX/THT trong vùng dự án của 2 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. 

screen_shot_2019-05-08_at_9.08.30_pm.png

Các nhóm tham gia trao đổi ý kiến

screen_shot_2019-05-09_at_9.57.42_am.png

Thông qua khoá tập huấn, các bên tham gia đã cùng xác định được những hiểm hoạ mối nguy và các vấn đề rủi ro đang xảy ra của địa phương mình, đặc biệt là các mối nguy gây ảnh hưởng  đến chuỗi sản xuất tôm. Từ những mối nguy này, xác định các ảnh hưởng trực tiếp của chúng khi tác động lên mỗi đối tượng có trong chuỗi sản xuất,  đồng thời xây dựng các giải pháp thích ứng, vai trò của mỗi bên trong việc cải thiện . Nhằm mục tiêu phát triển ngành tôm bền vững và hiệu quả hơn nữa. 

Ngọc Trang- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác