{ICAFIS_GRAISEA 2} Đối thoại Chính sách Thủy sản

Trong 2 ngày 21,22/4/2022 tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ dự án Graisea 2 do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thuỷ sản bền vững đã tổ chức chuỗi các hoạt động liên quan đến “Đối thoại Chính sách Thủy sản” bao gồm: Khảo sát tình hình hoạt động các tàu đánh bắt cá sau thời gian Covid, họp CSR Think tank và Đối thoại chính sách ngành thuỷ sản.

                   img_3128.jpg    img_3146.jpg

Theo đó, tiến hành đối thoại chính sách về các vấn đề nổi bật trong thời gian gần đây, các thách thức cho tàu khai thác thủy sản do giá xăng dầu tăng, dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Hơn hai năm qua, “Nhóm tư vấn trách nhiệm xã hội ngành Thuỷ sản” đã tổ chức 03 cuộc Hội thảo Đối thoại/Góp ý sửa đổi Luật; sau đó, tổng hợp ý kiến gửi đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD). Một trong những kết quả nổi bật từ các hoạt động đó là Ban cố vấn đã gửi công văn xin điều chỉnh về vấn đề lao động trong nghề cá và đã được thông qua ký thông tư 01/2022 BNN sửa các nội dung trong lĩnh vực thuỷ sản, được áp dụng vào tháng 4/2022 (Khoản 2, điều 4 của thông tư 01/2022).

                          img_3179.jpg   img_3244.jpg

Tại buổi Đối thoại chính sách đã ghi nhận nhiều ý kiến từ các đại biểu tham gia bao gồm: đại diện ngư dân tàu cá tại Nha Trang, Đà Nẵng, đại diện của Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Hội nghề cá Việt Nam, ICAFIS, Tổ chức Lao động thế giới, VCCI, Oxfam tại Việt Nam, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Đà Nẵng, HNC Quảng Ngãi, Cảnggcá Thọ Quang về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho lao động trong tàu cá, ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng đến khai thác thuỷ sản.

img_3347.jpg

Sau buổi Đối thoại này, Ban cố vấn sẽ chọn lọc các vấn đề quan trọng và phù hợp để đề xuất đến các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ cải thiện mang lại các kết quả tốt nhất cho người làm thuỷ sản.

Ngọc Trang- ICAFIS

Share: 

Tin tức khác