ICAFIS triển khai rà soát kết quả áp dụng công cụ giới (GALS) dự án GRAISEA SócTrăng năm 1

Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 09 năm 2016, ICAFIS  đã phối hợp cùng Chi cục thủy sản Sóc Trăng, Hội phụ nữ  tỉnh Sóc trăng triển khai hội thảo/tập huấn “Rà soát kết quả áp dụng công cụ giới (GALS) Trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng năm 1” . Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng- GRAISEA Sóc Trăng” 

Tham dự khóa đào tạo gồm đại diện 40 thành viên là các cặp vợ chồng đến từ 02 Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê, Hợp tác xã Thành Đạt tại địa bàn Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hội thảo/tập huấn được các chuyên gia thuộc OXFAM, CECEM hỗ trợ kỹ thuật, nhằm mang tới cho bà con các kiến thức để đánh giá kết quả áp dụng các công cụ giới (GALS) như:

Qua đó thành viên các tổ nhóm:

- Thấy được những kết quả đã đạt được và chưa đạt được ở cả 3 cấp độ (cá nhân, gia đình và tổ nhóm/cộng đồng).

- Nhìn lại thực trạng mối quan hệ giữa nam và nữ trong bối cảnh thực hiện các luật về bình đẳng giới.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định kế hoạch hành động cụ thể cho quý 4 của năm 2016.

Đối tác địa phương và thúc đẩy viên cơ sở:

- Có khả năng điều hành 2 công cụ mới: Con đường thành tựu và viên kim cương bình đẳng giới.

- Rút ra bài học kinh nghiệm trong các lần triển khai tiếp theo.

- Có được kiến thức và kỹ năng trong thúc đẩy hoạt động.

Thời gian tiếp theo, ICAFIS sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi cục thủy sản tỉnh Sóc Trăng, Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thúc đẩy áp dụng công cụ giới (GALS 2) trong tạo ra các liên kết bền chặt, công bằng giữa các Hợp tác xã/ Tổ hợp tác tại vùng dự án và các công ty thủy sản trên địa bàn. Qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững trong nuôi tôm và đưa người dân vào quá trình hội nhập quốc tế.

Thu Thảo - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác