ICAFIS TRIỂN KHAI HỘI THẢO NGHIÊN CỨU SINH KẾ BỀN VỮNG CỦA NGƯỜI NUÔI TÔM CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (GALS 2)

Trong 02 ngày, ngày 29,30 tháng 09 năm 2016, ICAFIS  đã phối hợp cùng Chi cục thủy sản Sóc Trăng, Hội phụ nữ  tỉnh Sóc trăng triển khai hội thảo“Nghiên cứu sinh kế bền vững của người nuôi tôm có sự tham gia của cộng đồng (GALS 2) Trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng”. Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng- GRAISEA Sóc Trăng” 

Tham dự khóa đào tạo gồm đại diện 30 thành viên là cán bộ nòng cốt của 14 Hợp tác xã/Tổ hợp tác và 20 cặp vợ chồng đến từ Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê, Hợp tác xã Thành Đạt tại địa bàn Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hội thảo/tập huấn được các chuyên gia thuộc OXFAM hỗ trợ kỹ thuật, nhằm mang tới cho bà con các công cụ phân tích sinh kế theo chuỗi giá trị như:

Công cụ bản đồ sinh kế/thị trường: Giúp các thành viên tổ nhóm

Xác định các loại hàng hóa mà hộ gia đình giao dịch ngoài thị trường cũng như vấn đề bất bình đẳng giới trong việc phân chia lao động, tiếp cận thị trường và kiểm soát các nguồn thu từ bán hàng hóa.

So sánh các điểm thuận lợi và khó khăn của từng thị trường đối với nam giới và phụ nữ cũng như xác định các thách thức chính đối với từng giới khi tiếp cận thị trường.

Thảo luận các chiến lược bán hàng của các nhân hoặc hộ gia đình để gia tăng thu nhập.

Công cụ Sơ đồ phân tích chuỗi giá trị có yếu tố giới: Giúp các thành viên tổ nhóm

Xác định các hoạt động trong chuỗi giá trị nuôi tôm và các tác nhân trong chuỗi.

Xác định các công việc nhà không tạo thu nhập liên quan đến chuỗi.

Xác định việc phân bổ thời gian của từng khâu/nhóm hoạt động trong chuỗi.

Xác định đặc điểm của từng tác nhân.

Xác định quyền lợi và quyền lực của từng khâu trong chuỗi.

Xác định điểm hài lòng, chưa hài lòng đối với từng khâu và từng tác nhận.

Thảo luận các cam kết hành động để cải thiện liên kết giữa các khâu, các tác nhân trong chuỗi.

Thời gian tiếp theo, ICAFIS sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi cục thủy sản tỉnh Sóc Trăng, Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thúc đẩy áp dụng công cụ giới (GALS 2) trong tạo ra các liên kết bền chặt, công bằng giữa các Hợp tác xã/ Tổ hợp tác tại vùng dự án và các công ty thủy sản trên địa bàn. Qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững trong nuôi tôm.

Thu Thảo - ICAFIS

 

Share: 

Tin tức khác