{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn Hoạt động Đánh giá năng lực các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ tại Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

(Budget line: SC 6.2.1.2 )

“ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC TỔ NHÓM SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ TẠI

BẾN TRE, TIỀN GIANG, TRÀ VINH”

I. Bối cảnh

   Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam.Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

 

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam”  tại  03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang ( 2018-2020).  Dự án  được thiết kế nhằm  cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời  thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối  theo chuỗi giá trịm môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

 

 Điều này đỏi hỏi dự án cần đạt được những kết quả chính sau:

 

-       Nâng cao năng lực của những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững

 

-       Hoạt động tập thể trong sản xuất và kinh doanh

 

-       Các phương thức sản xuất kinh doanh toàn diện và cải thiện hiệu quả kinh doanh

 

-       Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường

 

-       Các chính sách được thực thi hiệu quả và cải thiện khả năng tiếp cận tài chinh và quản trị chuỗi giá trị

 

Nhằm đạt được những kết quả và mục tiêu đã đề ra, trung tâm ICAFIS phối hợp cùng Oxfam tại Việt Nam và Sở NN&PTNT các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre thống nhất thực hiện, triển khai các hoạt động về Đánh giá năng lực các tổ nhóm, HTX nuôi nghêu trên toàn địa bàn dự án tại 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh

 Trung tâm ICAFIS tuyển tư vấn/ chuyên gia để thực hiện công việc nói trên 

 II. Mục tiêu

    Mục tiêu chính của Hoạt động là đánh giá hiện trạng, năng lực của người sản xuất, của tổ nhóm/HTX nuôi nghêu trên địa bàn Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang: đánh giá về tình hình hiện tại so với các điều kiện, yêu cầu để đạt được tiêu chuẩn đã xác định, hướng tới MSC và thực hiện liên kết chuỗi.

Mục tiêu cụ thể:

- Về tổ nhóm: Đánh giá hiện trạng tổ chức, quản trị hoạt động, quản trị tài chính, năng lực hoạt động, năng lực cán bộ quản lý của HTX và các tổ nhóm nuôi nghêu và khả năng phát triển của HTX trong bối cảnh  thực hiện liên kết chuỗi và hướng tới sản xuất bền vững theo chứng nhận MSC

- Về thực hiện kỹ thuật MSC: Đánh giá năng lực theo dõi giám sát sản lượng, theo dõi loài không mong muốn, loài quý hiếm, ghi chép hồ sơ khai thác và truy xuất nguồn gốc…

- Về năng lực sản xuất: Đánh giá năng lực kỹ thuật năng lực trong ương giống, nuôi thương phẩm, nuôi thích ứng với BĐKH.

- Về năng lực trong thực hiện liên kết chuỗi: Đánh giá năng lực trong đàm phán, tiêu thụ sản phẩm, quản lý sản xuất cung ứng theo chuỗi…

- Trên cơ sở các đánh giá, đề xuất và thiết kế các nội dung về đào tạo, tập huấn và  hỗ trợ kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao năng lực, tái cấu trúc HTX  phù hợp với bối cảnh tái cơ câu nông nghiệp và thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thu trong chuỗi giá trị .

III. Phạm vi công việc

* Phạm vi nghiên cứu:  HTX, tổ nhóm nuôi nghêu tại Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang

* Công việc:

Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây

- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan.

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, khung báo cáo, bộ công cụ, phiếu điều tra mẫu, bộ công cụ đánh giá

- Tập huấn cho cán bộ dự án, cán bộ địa phương về công cụ và phương pháp đánh giá để hỗ trợ cho nhóm tư vấn trong quá trình khảo sát đánh giá

- Thực hiện khảo sát, điều tra tại 03 tỉnh vùng dự án (có thể bao gồm thảo luận nhóm, họp tham vấn địa phương…)

- Tổng hợp, xử lý số liệu.

- Viết báo cáo

IV. Kết quả mong đợi

Khi thực hiện nghiên cứu, tư vấn cần cung cấp: 

-       Đề xuất kỹ thuật

-       Dữ liệu bao gồm các bảng phân tích, danh sách phỏng vấn

-       Báo cáo dự thảo

-       Báo cáo đánh giá về năng lực và nhu cầu xây dựng và nâng cao năng lực của các tổ nhóm, hợp tác xã nuôi nghêu tại 3 tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre

-       Đề xuất giải pháp, kế hoạch phát triển năng lực phù hợp với yêu cầu của các tổ nhóm, hợp tác xã nuôi nghêu tại 3 tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre

Những đầu ra trên phải gửi tới ban quản lý dự án (à được viết bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh và bằng cả file điện tử và bản in. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, bảng biểu, sơ đồ.

.V. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến tháng 8- tháng  9  năm 2018

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản dự thảo báo cáo mong đợi chậm nhất  giữa  tháng 9 năm 2018

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất cuối tháng 09 năm 2018

Địa bàn nghiên cứu: 03 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

VI. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

-       Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển, thủy/hải sản.

-       Có hiểu biết, kinh nghiệp về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.

-       Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam. Đã tham. Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm về các vấn đề phát triển nông nghiệp, HTX/THT, chuỗi liên kết.

-       Có hiểu biết về hệ thống chứng nhận MSC

-       Đã tham gia chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về vấn đề liên quan đến HTX, THT, liên kết chuỗi giá trị (Có khả năng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, phân tích dữ liệu…);

-       Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện các phương pháp nghiên cứu kinh tế thể chế và có khả năng nghe hiểu các ngôn ngữ địa phương;

-       Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, tác nhân ngành hàng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

-       Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;

-       Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

-       Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

VII. Thời hạn đối với tư vấn

    Hồ sơ dự thầu tư vấn được viết bằng tiếng Anh/tiếng Việt gửi qua email trước 17h, ngày 10 tháng 8 năm 2018 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Tùng – Cán bộ dự án

E-mail: tung.nguyen@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:

- Phần giới thiệu về lý lịch tư vấn viên và kinh nghiệm liên quan

- Phương pháp nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu trong thời gian được yêu cầu.

- Nhân sự thực hiện nghiên cứu (phân công nhiệm vụ, lý lịch tư vấn viên)

- Đề xuất chi phí tư vấn chi tiết

 ICAFIS

Share: 

Tin tức khác