{ICAFIS-SCBV} “Rộn ràng những tấm biển mới trên vùng nghêu Trà Vinh”

Nhằm hỗ trợ cho nghề nghêu tỉnh Trà Vinh hoàn thiện các biện pháp, khắc phục đạt chứng nhận phát triển bền vững. Đặc biệt là người dân, cộng đồng vùng nghêu được nâng cao kiến thức về bảo tồn nguồn lợi, bảo tồn loài động thực vật quý hiếm và việc khai thác bền vững, Ban quản lý dự án SCBV, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) đã tiến hành thực hiện hoạt động: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua thiết kế và lắp đặt Pano tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi nghêu tại vùng nghêu tỉnh Trà Vinh.

Hoạt động được lên kế hoạch từ lâu và sau nhiều lần bị trì hoãn bởi ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 thì ngày 06-08/12/2021 những tấm biển tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi đã được lắp đặt tại các Hợp tác xã thủy sản Tiến Thành, Hợp tác xã thủy sản Thành Công và Hợp tác xã thủy sản Thành Đạt thuộc 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và TX Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh.

z3001194368379_1a85f9ac30a8099a865266596167e5ec.jpg

Bảng Pano tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi tại các Hợp tác xã thủy sản Thành Đạt.

z2997718544390_a29e99b4e3f2e4dceb9bf7f731e7f4ff_0.jpg

Bảng Pano tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi tại các Hợp tác xã thủy sản Tiến Thành.

z3000294418528_2a1735f677295195ce66a719a8838972.jpg

Bảng Pano tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi tại các Hợp tác xã thủy sản Thành Công

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua thiết kế và lắp đặt Pano tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi nghêu nhằm nâng cao kiến thức cho công đồng về các thông tin các loài động thực vật quý hiếm, các quy định về việc cấm khai thác và phương pháp sử dụng bền vững trong khai thác nghêu. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền bằng hình ảnh sẽ giúp người dân dễ dàng ghi nhớ hình ảnh và thông tin về các loài động thực vật quý hiếm cũng như những hình thức đánh bắt, khai thác được phép và không được phép sử dụng.

Các Thông tin và hình ảnh trên banner đều được chọn lọc kĩ lưỡng và mang thông điệp “Hãy bảo vệ  loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản”.

Bên cạnh đó, nghề nghêu của tỉnh Bến Tre đang chuẩn bị gấp rút cho việc tái đánh giá chứng nhận MSC lần thứ 3 trong năm 2022, vì vậy việc nâng cao kiến thức cho cộng đồng về việc bảo vệ nguồn lợi và khai thác bền vững là rất quan trọng. Sắp tới hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai lắp đặt trên địa bàn của một số Hợp tác xã nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre.

Hoạt động này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 70.000 người gồm cả những người được hưởng lợi trực tiếp (người khai thác nghêu, thành viên tại Hợp tác xã, tổ nhóm nghêu) và những người hưởng lợi gián tiếp (là người dân sinh sống quanh khu vực đó, khách du lịch, ...)

Đinh Thu - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác