ICAFIS - KVIP hợp tác "ươm mầm sáng tạo" doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nhằm thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phát triển nguồn lực cho ngành thủy sản. Ngày 4 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững – ICAFIS ký kết hợp tác với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc –KVIP.

Nội dung chính của hợp tác ICAFIS - KVIP là phối hợp và hỗ trợ trong các hoạt động chuyên môn, đa chiều, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, thương mại hóa công nghệ, kỹ thuật thuật tiên tiến, nâng cao sản phẩm khoa học công nghệ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, những thế mạnh của hai bên về chuyên môn, nguồn lực, cơ sở vật chất, v.v…,vì mục đích phát triển bền vững của cả hai bên và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản.

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) tại thành phố Cần Thơ, là Dự án Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 21,13 triệu USD. Mục tiêu của KVIP nhằm thu hút các nguồn lực khoa học công nghệ trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển công nghệ đối với các ngành mục tiêu là chế biến nông sản, chế biến thủy sản và cơ khí chế tạo phục vụ chế biến nông, thủy sản. Thông qua cơ chế chính sách đặc thù của Vườn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ vào sản xuất, liên kết ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của các chuyên gia/nhà khoa học vào ươm tạo công nghệ và phát triển thị trường nhằm thương mại hóa các sản phẩm ươm tạo.

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS) hoạt động với mục tiêu nhằm tăng cường và phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với quốc tế. Từ khi thành lập đến nay ICAFIS đã phối hợp hoạt động với nhiều đối tác trong và ngoài nước, triển khai trên 40 dự án qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, nâng cao năng lực, giá trị thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của ngành thuỷ sản Việt Nam trên cộng đồng quốc tế. Năm 2015 ICAFIS ICAFIS vinh hạnh được Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam” lần thứ nhất.

Các nội dung chi tiết của hợp tác giai đoạn 2016-2018 giữa hai bên gồm:

+ Hỗ trợ, chia sẽ thông tin, cơ hội nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, sản phẩm khoa học công nghệ.

+ Giới thiệu, kết nối các đối tác tiềm năng giúp các bên mở rộng mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh hoạt động.

+ Thu hút chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác quốc tế.

+ Đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản.

Trên tinh thần của thỏa thuận, thời gian sắp tới ICAFIS – KVIP sẽ triển khai các chương trình hoạt động đào tạo và kết nối thị trường cho doanh nghiệp thủy sản. Bên cạnh đó cũng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp “ươm tạo” tham gia “vườn ươm” tại KVIP.

 

Thế Diễn - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác