ICAFIS hỗ trợ thử nghiệm truy xuất nguồn gốc cá ngừ theo chuỗi FIP-MSC

Tiếp theo chuỗi hoạt động Dự ánCải thiện nghề khai thác cá ngừ vây vàng (FIP/MSC)năm 2016, nhóm chuyên gia tư vấn của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) tiếp tục được chọn để hỗ trợ cho dự án thử nghiệm hệ thống truy xuất cá ngừ theo chuỗi (FIP-MSC).

Dự án cải thiện nghề khai thác cá ngừ vây vàng (FIP) được triển khai từ tháng 4/2014 trên địa bàn 03 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và tập trung vào 02 nghề chính là câu tay và câu vàng. Dự án được điểu phối bởi WWF Việt Nam và Chương trình Tam giác San hô của WWF, phối hợp triển khai cùng Hiệp hội cá ngừ Việt Nam  (VINATUNA). Dự án FIP với cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận và cam kết đa bên, một “ Kế hoạch cải thiện nghề khai thác cá ngừ vây vừng hướng tới MSC” đã được xây dựng. Với mục tiêu từng bước nâng cấp nghề khai thác cá ngừ vây vàng, hệ thống quản lý và nâng cao năng lực cho các tác nhân trong chuỗi cá ngừ vây vàng hướng tới đạt được chứng nhận MSC. Tính đến nay FIP được coi là lộ trình tích cực nhất hướng tới nghề cá bền vững với sự vào cuộc của chính quyền địa phương tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà mua hàng quốc tế, các công ty chế biến và thương mai các ngừ như: Norpac; Sea Delight; Anova/Fishing & Living; Culimer; LP Food; Amada Seafood; Công ty Hải Vương; Công ty Thịnh Hưng; Công ty Bá Hải; Công ty Hải Sản Bền Vững…

Trong năm 2015, dự án đã được nhóm chuyên gia của ICAFIS hỗ trợ xây dựng “hệ thống truy xuất nguồn gốc cho FIP”  với mục đích:

- Hệ thống truy xuất nguồn gốc này được xây dựng và áp dụng nhằm nhận diện, phân biệt, kiểm soát được các lô sản phẩm cá ngừ vây vàng khai thác bởi đội tàu của Việt nam và tách biệt với cá ngừ nhập khẩu.

- Giúp cho kết quả truy xuất sản phẩm được chính xác và thực hiện những hành động sửa chữa phù hợp của hệ thống truy xuất.

Trong năm 2016, “hệ thống truy xuất nguồn gốc cho FIP” sẽ được đưa vào thử nghiệm với ít nhất 04 chuỗi của 04 công ty chế biến, xuất khẩu cá ngừ để:

- Đánh giá mức độ khả thì của hệ thống so với thực tế.

- Bước đầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm FIP – MSC cá ngừ.

- Từng bước xây dựng và định vị thương hiệu của sản phẩm FIP – MSC cá ngừ.

Trong tháng 8 năm 2016, chuyên gia tư vấn của ICAFIS và Đại diện Hiệp hội cá ngừ Việt Nam (VINATUNA) đã có đợt khảo sát và tiền đánh giá hệ thống với các công ty chế biến, xuất khẩu cá ngừ tại Phú Yên, Khánh Hòa. Qua đánh giá ban đầu của các công ty cho thấy: i) Hệ thống phù hợp với hiện trạng sản xuất và thu mua sản phẩm của công ty; ii) Qua hệ thống có thể truy ngược lại sản phẩm đến từ tàu nào ? cảng nào ? ngày đánh bắt, loài đánh bắt ….

Kết thúc đợt thử nghiệm này, chuyên gia tư vấn của ICAFIS và các bên liên quan sẽ hoàn thiện hệ thống, chia sẻ rộng rãi và mong muốn có thể áp dụng cho toàn chuỗi giá trị cá ngừ, từng bước góp phần khẳng định giá trị và thương hiệu cho cá ngừ Việt Nam.

 

ICAFIS

 

Share: 

Tin tức khác