ICAFIS - HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA NGHỀ NUÔI TÔM CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (PSIA)

Trong 03 ngày 2,3,4 tháng 11 năm 2016, ICAFIS  đã phối hợp cùng Chi cục thủy sản Sóc Trăng, Hội phụ nữ  tỉnh Sóc trăng triển khai hội thảo“Đánh giá tác động xã hội của nghề nuôi tôm có sự tham gia của cộng đồng(PSIA)”. Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng – GRAISEA Sóc Trăng”.

Tham dự hội thảo đánh giá tác động xã hội của nghề nuôi tôm có sự tham gia của cộng đồng (p- SIA) có 75 đại biểu tham gia gồm đại diện:  Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú 1, các đoàn thể như mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên và toàn thể thành viên Hợp tác xã Thành Đạt, Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê, tại địa bàn xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Hội thảo được các chuyên gia thuộc OXFAM hỗ trợ kỹ thuật, nhằm hỗ trợ bà con có thể tự đánh giá các điểm tích cực và tiêu cực của nghề nuôi tôm từ đó lập kế hoạch hành động phát huy các điểm tích cực và hạn chế các điểm tiêu cực.

Thời gian tiếp theo, ICAFIS sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi cục thủy sản tỉnh Sóc Trăng, Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thúc đẩy áp dụng công cụ giới (GALS 2) trong tạo ra các liên kết bền chặt, công bằng giữa các Hợp tác xã/ Tổ hợp tác tại vùng dự án và các công ty thủy sản trên địa bàn. Qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững trong nuôi tôm

 Thu Thảo - ICAFIS

Share: 

Tin tức khác