ICAFIS - Dự án "Xác định các yếu tố rủi ro để kiểm soát dịch bệnh về tôm tại Việt Nam"

Tài trợ: FAO

Thời gian dự án: 2011 - 2012

Mục tiêu dự án: Tiến hành phân tích dịch tễ học trên dữ liệu do Cục Thú y (DAH) thu thập của trên 20.000 nông dân trên khắp Việt Nam với mục tiêu xác định yếu tố rủi ro, qua đó hiểu rõ hơn về bản chất, xác định phác đồ kiểm soát  và khống chế các dịch bệnh tôm chưa được biết đến, đang ảnh hưởng đến  đời sống của hàng ngàn hộ dân.

Share: 

Tin tức khác